Print Friendly, PDF & Email

Miljenko Stojić, Kapaju sjene, Naklada DHK HB – K. Krešimir, Mostar – Zagreb, 2010.

Piše: Vlatko Majić

Kapaju sjene je osma pjes­nička zbirka Miljenka Stojića. Ugledni hrvatski pjesnik, prozni pisac, esejist, kritik, prevoditelj, pisac za djecu, au­tor ogleda iz suvremenog života, objelodanio je ukupno dvadeset knjiga te tri knjige prijevoda duhovne literature s talijanskog jezika, što ga svr­stava među najplodnije pisce njegova naraštaja. Ova Stojićeva poetska zbirka dolazi kao afirmacija dugogodišnjeg rada i dosad iskazanog pjes­ničkog iskustva. Knjiga je po­dijeljena u četiri ujednačena ciklusa, a tematski i misaono posve zaokružena. Bez nam­jere da educira, briljira tropima, vrsnom igrom riječi, preuzetim stilskim inovacija­ma ili kakvim eksperimentom – autor nas naprosto prepla­vljuje običnim susretima s ma­lim čovjekom u svakodnev­nici, izravno ubada teškim stvarnosnim životnim pitanji­ma i zapljuskuje novim danom. Podiže nas čežnjom za višim i mogućim. I pored to­likih sjena što su uz nas i u nama, pjesnik je siguran i čvrsto hodi zemljom, usprkos svevremenu i bremenu što ga je zateklo.

Posuđujući, za ovaj trenu­tak i prigodu, pjesnikova sredstva i umijeće govora, odškri­nut ću i sažeti dio iskazanog bogatstva (slično autor proba imenovati pjesmu). Ozbiljen i naježen u drhtaju  dopustite, molim  prošetati se širokim perivojima i sjeći riječnim br­zacima ove ostvarene poeti­ke.

Zri vrijeme. Tek stići po­nešto o času i čovjeku. A vele: vrijeme je bolje nego što su ljudi. Poeta stoji pod satom. Sat stoji. I Zagreb oko pola dvanaest. Magle se smiju, gri­zu i caruju. Golubovi. Suza. Ime pjesme polako ispisuje zadnje riječi. Odlazi. Oni su otišli. U suton glas neki tiho kaže. Tvojom i mojom ulicom prolaze: ujaci, njihove oči, oni pogubljeni šezdeset i šest, majka s pet sinova utkanih u slobodu, tisuće stećaka, vojska ponosna i čista. Nemoj, Bože, da opet ostane samo nada! Sutra je ponovno dan. Moja se nutrina raduje, a ja još šutim. Vino na stolu. Umorno gasim računalno čudo. Darovana olovka piše. Kao zidar, mornar, onaj koji piše ikavicom i pedesetogodišnji putnik. Materina rič. Si­jedi pramen kose pred očima i oblik riječi ostaju u hrskavu kruhu. Na pokrajnjem oltaru Badnja večer nešto mi toplo zbori. Otac nekada. Neizre­civa bliskost i ljepota. Pod­vlačim crtu (jesen je davno ušla u moju sobu), uz ispriku – tako je to u ova vremena, hm, napredna – pred Došašćem. Ispiti punim plućima radost. Sjećanje kao medenjak ne­kada blagdanom. Hodočas­nik. Nestvarna beduinska škrinja donosi miris pijeska, hoda i saznanja. Bože, samo da popravim kosu! Oblak. Mi­sao. Vrijeme zri.

»Knjiga pjesama Kapaju sjene posve je na tragu dosadašnjih Stojićevih pjes­ničkih knjiga. No jedno je od njih ipak razlikuje: pjesnik ot­vorenije progovara o našoj suvremenosti, zbilji koja donosi tolika pitanja. Premda smo zaogrnuti sjenama, Stojić iz pjesme u pjesmu traži svjetlije trenutke, događaje i misli. Knjiga pjesama Kapaju sjene podijeljena je u četiri ciklusa: Vrijeme zri, Tvojom i mojom ulicom, Sutra je ponovno dan i Je li to ona, a sadrži ukupno pedeset i jednu pjesmu snažnoga izričaja. Pjesma iz koje je uzet naslov cijele knji­ge, U suton sjene, uvodi nas u životni credo njezina autora, dotičući prošlost i budućnost, a živeći u sadašnjosti, u kojoj sjene domaći liježu na moje stvari. Stojić, unatoč tomu, ne odustaje od stvarnosti, već du­boko u njoj traži smisao života i odgovore na njegova pitanja, nudeći čitatelju putovanje u tu istu stvarnost.«

Ovo su upućujuće pribilježbe recenzenata zbirke pje­sama izuzetno aktivnog i uspješnog književnika i franjev­ca Miljenka Stojića. Ne samo da smo zastali pred neutaživom stalnom pjesnikovom potrebom za istinom ovoga svijeta, nego ostajemo zaneseni i obasuti neobičnom sna­gom jednostavnog, životnog. I govora, pisanja. I poimanja vremena, ljudi.

Zadarski list, 7. prosinca 2010., str. 32.; Osvit, XVII., 1-2, Mostar, 2011., str. 264. – 266.

Kritike


Osobno