Print Friendly, PDF & Email

Miljenko Stojić, Kapaju sjene, Naklada DHK HB – K. Krešimir, Mostar – Zagreb, 2010.

Piše: Luko Paljetak

Napisana mahom u elegijskom tonu i ugođaju, koji donekle podsjeća na elegijski duktus Franje Cirakija iz »Florentinskih elegija«, zbirka pjesama Kapaju sje­ne Miljenka Stojića sadržava pjesme kojih temeljni elegijski glas, njegovu povišenost i uozbiljenost autor počesto razbije kakvom kolokvijalnom upadicom da time na trenutak deromantizira i depatetizira svoj izričaj. U osnovi on nastoji biti blizak svakodnevnom govoru, kakve su i slike na kojim gradi svoje metaforične sklopove, usporedbe i druge poetske figure, s ciljem da čitatelju, na čiju prisnost na taj način računa, prenese ključne poruke smještene često u poentu pjesme.

Knjiga Kapaju sjene govori o vremenu i ljudima, kako je naznačeno u naslovu uvodne pjesme. Dakako, sve pjesme ika­da napisane govore o tome, bit je u tome kako pojedina pjesma, taj »predmet sastavljen od riječi«, kako je naziva Octavio Faz, ulazi u taj prostor, kako i s kojim is­hodom izlazi iz njega noseći u sebi onu neopipljivu tvar koju zovemo poezija.

Ono što povezuje ljude i vrijeme jest prolaznost. Zbirka pjesnika Miljenka Sto­jića govori upravo o tome. Uspoređujući jednu i drugu kategoriju, vrijeme i ljude, pjesnik, posuđujući glas drugog, prikri­venog lirskog subjekta, zaključuje i kaže: »Čuj, vrijeme je bolje nego što su to ljudi« (O vremenu i ljudima). Iznenadivši se toj/takvoj svojoj konstataciji autor zatim ispi­suje pjesme koje nastoje biti riječ u prilog ljudi, prevagnuti na njihovu stranu, uzi­ma iz života prizore s dokumentarističkim otiskom karakterističnih pozicija ljudi u životu koji se čita i kao tijek i kao prolaznost. Uz nju se uvijek vezuje sjećanje, a njegove su sestre magle i sjene u materinskom krilu sutona. Vrijeme međutim zri, a čovjek ne uvijek, konstati­ra autor. I jedno i drugo povezuje usud: »čeka se da bude bolje,/ kao ono..., kada ono?« (Usud). Vrijeme je neosjetljivo na usud, a čovjek, osjećajući vječnost prolaznosti, osjeća tugu iskazujući je suzama, a one kapaju baš kao i sjene. Što može pri tome čovjek? Oponirati prolaznosti onda kada vjeruje u sebe, u časovima klonuća oslanjati se na raznovrsne potpore sje­ćanja, prkositi pjesmom, kao što to čini i sam autor, jer je u pjesmi najava nade, pjesma je stoga feniks, njeno je ime stoga bogatstvo.

Nada međutim uvijek traži suradnju, ne podnosi pasivnost iščekivanja. Pjesnik stoga kliče: »Nemoj, Bože,/ da opet ostane samo nada.« (Nemoj Bože...) Čekanje zna biti dugo. Dug je proces dok vrijeme, kao sveopća kategorija, postane »naše vri­jeme«. Vrijeme se stoga mora preobraziti u povijest. Upravo takvim, povijesnim vremenom Stojić se bavi u drugom ciklu­su svoje knjige, naslovivši ga »Tvojom i mojom ulicom«. Tu bilježi trenutke naj­bliže povijesti, iskustva Domovinskoga rata, podižući svoj glas na razinu čvrste angažiranosti, pridružujući ga onima ko­ji: »Mastili su kolac i konopac,/ potucali se goli i bosi,/ ali vidali svoje rane,/ šaputali o slobodi,/ privodili k Bogu,/ žalili za poturicama,/ sanjali o Katarini,/ kraljici svojoj dobroj,/ ostajali u sjećanju,/ i na­ših i njihovih.« (Ujaci)

Jasni rodoljubni, za zbilju vezani glas u trećem ciklusu »Sutra je ponovno dan« poprima opet temeljni elegijski tonalitet, vraća se nosivoj temi nade oličene u pje­smi. Neizbježno se stoga autoru nameće pitanje: što može pjesnička riječ i njeno krhko oruđe - olovka? Pjesnik je među­tim, kako shvaća Stojić, zidar  »ja sam tek prašnjavi zidar na svome poslu« (Zidar)  njegove su cigle riječ. Ona je s jedne strane tek krhotina one velike Riječi  Logosa. S druge pak strane ona je građa ku­će jezika. Za Stojića materina je to rič, bez koje se čovjek pretvara »u tuđinca samo­me sebi« (Materina rič). »Materina rič zove, opominje, moli« (Materina rič) i pjesnik joj spremno otvara vrata, svjestan svog duga prema njoj, uska vrata.

Pitanje o smislu pjesničke riječi bliza­nac je pitanju o smislu života. Stojić je međutim svećenik teolog, dušobrižnik, smirenje svih svojih nemira pronalazi u molitvi-pjesmi, jer kako kaže Dámaso Alonso, ponovimo to još jednom, sva poezija je religiozna. Cilj mu je »primaknuti se bliže Božjoj slici u njedrima« (U zadnje vrijeme). Stojić je uvjeren da to može. Na širokom prostoru trokuta što ga tvore pa­pir, olovka i ljudi, on se kreće po impera­tivu: »Živi svoj život, ne daj da ti ga ukradu« (Slika broda). Njegova zbirka po­staje nenametljiva propovjedaonica. S nje on govori: »Svijet je samo prelijepa bajka unatoč svoj muci« (Naša pjesma).

Bog je međutim držač olovke: »Bože, prekriži sve što dobro nije (...). Istina je da sam te stranice krvlju pisao,/ ali Ti ne žali njihovih slova i njihovih sjena« (Uzmi olovku, Bože), moli on u času spasono­snih sumnji. Pitanje o smislu životnoga puta nameće mu se stoga posve logično, baš kao i potreba za podvlačenjem crte. »Preda mnom knjige i darovana lutka,/ vani obnavljaju kuću za naraštaje nove,/ gledam svoj život i podvlačim crtu« (Pod­vlačim crtu). Neizbježnu patetiku takvih stihova autor ublažava svojom, već spo­menutom, ironičnom upadicom, stvara­jući tako neophodan odmak: »svejedno je sada, umivam se i idem dalje,/ a prijelaz je, vidiš li, sve bliže i bliže,/ pričekaj, Bože, samo da poravnam kosu.« (Podvlačim crtu)

Završni ciklus »Je li to ona« donosi sto­ga propovjedni ton, apostrofa je Bogu, prijateljima, čitateljima, pastvi. Prožet je uvjerenjem da je pjesma najveće bogat­stvo u škrinji, onoj stvarnoj i onoj virtual­noj škrinji njegovih uspomena. Pjesnik je ustrajan u svom hodu na odabranom pu­tu na kojem i klonuće počesto znači više nego hrabrost. »Ne ću reći da sam i ja hra­bar, ali idem,/ pršti kamenje pod noga­ma, i tuče,/ ma nije to važno, bogatstvo je na obzorju.« (Sjećanje) Prema tom obzor­ju stremi ova knjiga pjesama pomno slo­ženih u mozaik na koji, tvoreći ga, »kapa­ju sjene«. Ozbiljna je to knjiga zrenih plo­dova duha u trenutku kad tijelo nevoljko priznaje da je slabo i zato traži jaku riječ. Uostalom, valja se složiti s pjesnikom: »Sutra je ponovno dan.«

Dubrovnik, XXI., 4, Dubrovnik, 2010., str. 216.  217.

Kritike


Osobno