Print Friendly, PDF & Email

Ceres, Zagreb, 1995.

Sve označnice kojima je atribuirana poezija fra Miljenka Stojića u zbirci Unatoč svemu bez ikakve dvojbe mogu se izreći i u ovoj prigodi - u povodu prosudbe zbirke koja je naslovljena »himničnom« sintagmom Pjesma blizini. Što se naslova tiče, teško je reći da adekvatno semantički pokriva ono što je među koricama, jer su stihovi fra Miljenka Stojića daleko od spokojstva i od ushita koji se sugerira u naslovu.

Naravno, posve je jasno da je u pitanju »licentia poetica« te da je bitno ono što sadrže pjesme, a to je nutarnji nespokoj koji je preduvjet svakoga iskrenog stvaralačkog čina. Taj nemir ne može se zakloniti ni izrazito ispovjednim tonom Stojićeva pjesništva, koji je, to je posve evidentno, pjesnikov izbor u komunikaciji sa svijetom, bio on duhovne ili materijalne naravi. Mislim da je taj izbor sretan jer se na ovaj način najbolje nazire sve što je sadržano u zbirci, od etičkih zasada do izričajne realizacije ostvarenja. Kad se realizacija spominje, odmah ću reći da je ova zbirka izričajno bogatija jer je pojačano nastojanje na poetizaciji verbalnih sklopova, a metaforika heterogenija. To je svakako dobitak u smislu »slikovnoga« bogatstva i nastojanja na vlastitome izričajnome rekvizitariju. Ali je komunikacija sa značenjskim sklopovima smanjena, te će se od čitatelja tražiti malo veći angažman nego u percipiranju stihova prethodne zbirke. Ovo spominjem tek kao činjenicu koja znači kvalitativni pomak te usput navodim da je zbirka Pjesma blizini neprijeporna potvrda onoga što je rečeno u prvoj, ali i više od toga: ona je evidentan dokaz da je pjesnik u uzlaznoj putanji. Stoga je ovu zbirku bez ikakvih ograda vrijedilo tiskati.

(iz prosudbe Vladimira Pavlovića)

Knjigu u pdf obliku možete skinuti kliknuvši na ikonu pdf-a ispod ovoga teksta.

Attachments:
Download this file (Pjesma blizini.pdf)Pjesma blizini.pdf[ ]1926 kB

Osobno