Print Friendly, PDF & Email

– Pastrisko pismo, 20. rujna 1945. (pdf izvornikapdf prijepisa)

– Govor nadbiskupa Stepinca na sudu, 3. listopada 1946. (pdf)

– Propovijed kardinala Josipa Bozanića, Bleiburg, 13. svibnja 2007. (docpdf)

– Komisija Iustitia et pax zahtijeva istragu i progon počinitelja komunističkih zločina, 8. veljače 2008. (docpdf)

– O pravu na grob i o dužnosti pijeteta, 13. svibnja 2008. (docpdf)

– Izjava Komisije »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije o 20. obljetnici pada Berlinskog zida, 9. studenoga 2009. (docpdf)

 

Zanimljivo