HERCEGOVAČKA FRANJEVAČKA PROVINCIJA

Print Friendly, PDF & Email

S izradom mrežne stranice Hercegovačke franjevačke provincije Uznesenja BDM započeo je tajnik Provincije fra Miljenko Mića Stojić. Započela je tako što su se izabrane Vijesti Mira i dobra stavljale na mrežnu stranicu Provincije (www.franjevci.info). Mrežna je stranica službeno puštena u rad 25. studenoga 2001. Odgovorni urednik je redovito provincijal, a glavni urednik tajnik Provincije. Fra Miljenko je sadržaj stranica podijelio u tri dijela: 1) građa o životu i radu Provincije; 2) vijesti; 3) korisni linkovi. Stranice su temeljito obnovljene za Božić 2006. Danas ih uređuje tajnik fra Bože Milić.

Robert Jolić (priredio), Šematizam Hercegovačke franjevačke provincije 2012., Hercegovačka franjevačka provincija, Mostar, 2012., str. 415.

Opširnije...

SVETIŠTE KRALJICE MIRA

Print Friendly, PDF & Email

CD-rom o Svetištu Kraljice mira u Međugorju dugo je nastajao. Započet je 1996. na Internet stranicama ovoga svetišta (www.medjugorje.hr). Te godine je fra Miljenko, naime, pročitavši u veljači u dnevnim novinama napis o Internetu koji se uvodi u Hrvatsku, odlučio u okrilju Informativnog centra »Mir« Međugorje i uz pomoć svojih suradnika pokušati napraviti stranice o Svetištu. Hvala Bogu pokušaj je urodio plodom, tako da je čak nabavljen i vlastiti server. Na kraju je sav taj razvoj okrunjen ovim prekrasnim CD-romom (7,52 Mb).

Opširnije...

INFORMATIVNI CENTAR »MIR« MEĐUGORJE

Print Friendly, PDF & Email

U Svetištu Kraljice Mira u Međugorju 25. studenoga 1993. fra Miljenko Stojić se posvećuje izgradnji profesionalnog izvješćivanje iz ovoga svetišta. Okuplja prve suradnike i zamisli daje ime Informativni centar »Mir« Međugorje. U svojstvu ravnatelja tijekom godina u okrilju ovoga Centra ustanovljuje i razvija odjele: Izvještajna agencija; Multimedijalni odjel s Internet stranicama na 7 svjetskih jezika i serverom; Društvo vodiča; Nakladnička djelatnost; Ured informacija; Radiopostaja »Mir« Međugorje. Nakon zaokruženja ovoga pothvata postaje u rujnu 2001. tajnik Hercegovačke franjevačke provincije ostajući i dalje u Informativnom centru »Mir« Međugorje u njegovoj upravi na različitim položajima.

Opširnije...

MIRIAM

Print Friendly, PDF & Email

Agenciju MIRIAM pokrenuo je fra Miljenko Mića Stojić nakon što je 2001. imenovan tajnikom Provincije, uz suglasnost i po odredbi provincijala fra Slavka Solde. U početku je tajnik pokrenuo neku vrstu glasila pod nazivom »Mir i dobro – Vijesti«. Oni koji su imali elektroničku poštu vijesti bi primali čim su one bile dovršene. Drugi su ih dobivali početkom mjeseca u tiskanome izdanju. Već 2006. od 195 svečano zavjetovane braće njih je 120 izravno elektroničkom poštom dobivalo spomenute vijesti. Malo-pomalo sazrijevala je i misao o pokretanju vlastite agencije. Na sastanku uprave Provincije 27. lipnja 2005. odlučeno je da se osnuje novinska agencija pod nazivom »Mir – informativna agencija Mostar (skraćeno: MIRIAM). Odgovorni urednik je provincijal, a glavni urednik tajnik Provincije.

Robert Jolić (priredio), Šematizam Hercegovačke franjevačke provincije 2012., Hercegovačka franjevačka provincija, Mostar, 2012., str. 415.

Opširnije...

Osobno