Naslovnica Što i gdje kupiti


Knjige trenutno u prodaji, ostale možete skinuti u pdf obliku iz odgovarajućeg poglavlja.

Podno križa

Stopu po stopu


Herceg Bosna, BiH

Mostar

ALFA
Kardinala Stepinca
Prodajni centar Mepas Mall
88 000 Mostar
tel.:+ 387 36 334 145
e-pošta: naklada.alfa(et)tel.net.ba


 FRAM ZIRAL
Matice hrvatske b. b.
88 000 Mostar
tel.: +387 36 325 988
faks: +387 36 333 563
fram(et)fram.ba
andrijana(et)fram.ba

LOGOVITA
Splitska 21
88 000 Mostar
tel.: +387 36 328  020
faks: +387 36 328 020
logovita(et)tel.net.ba


Široki Brijeg

NAŠA OGNJIŠTA
Trg svetog Ante b. b.
88 220 Široki Brijeg
tel.: 039/ 700 – 365
e-pošta: nasa-ognjista(et)tel.net.ba

fra MILJENKO STOJIĆ
Kard. Stepinca 14
88 220 Široki Brijeg
tel.: (039) 702-900
e-pošta: mir(et)miljenko.info
web: miljenko.info
Hrvatska

Komisiona prodaja

NOVA STVARNOST
Kaptol 21
10 000 Zagreb
tel.: +385 1 4819 509
e-pošta: nova.stvarnost(et)gmail.com