Print Friendly, PDF & Email

Ivan Šarolić, O bitku Ljubavi, Naklada Bošković, Split, 2019.

Nakon što je kršćanstvo doživjelo procvat u Srednjem vijeku te čovječanstvu osim duhovnog bogatstva darovalo i ono tvarno, stvari su krenule nagore. Nasitivši se određeni su se počeli osjećati jako važnima pa su si umislili da mogu protjerati Boga iz svoje sredine. No, da to tako ne ide pokazuje i ova knjiga.

Šarolić pristupa filozofiji na fundamentalno-ontološki način. Nije ona svrha sama sebi, ona nam samo pomaže doći do srži stvari oko nas ukazujući nam na ono što je transcendentalno, ono što nas nadvisuje. Jednom riječju rečeno to je Bog. S njim sve počinje i s njim sve završava. Samo u njemu stvari imaju smisao te nas oslobađaju a ne zarobljavaju.

Kroz razna filozofska razdoblja sve do današnjih dana pisac osim ukazivanja na Boga pokušava i objasniti što je to zapravo filozofija. Pa onda u starogrčkom smislu riječi objašnjava da je to ljubav prema mudrosti. Međutim, tu nastaje pitanje gdje ta mudrost ima svoje izvorište? Šaroliću je to jasno. U Bogu i u onom božanskom u nama, jer smo stvoreni na sliku Božju. Djeca smo Božja te »putem ljubavi sudjelujemo u sjedinjenju s Bogom dopuštajući Isusu Kristu da se nastani u našemu srcu.« (str. 9.)

Suprotno svemu ovomu jest filozofsko naučavanje koje nazivamo imanencija. Ono označuje ovdje i sada, ono što se dade osjetilno spoznati. Ako ga se krivo shvati i primijeni, onda nas odvodi od Boga. U suprotnom može ukazati na ono najunutarnjije u nama, ono što nam je dano od samoga Boga. Bijeg od bilo koje stvarnosti zapravo nas vodi u disharmoniju. A to u nama uništava našu ljudskost i našu povezanost s Bogom.

Teško je reći koliko će ova knjiga utjecati na mišljenje naših filozofa. Bilo kako bilo, Šarolić jasno dokazuje da je filozofija samo jedan od putova koji bi nas trebao dovesti k Bogu, odnosno istinskoj vjeri u Isusa Krista. Nadodao bih da to treba biti i čitava znanost koja zapravo izrasta na onome što je Bog davno zamislio i stvorio.

Miljenko Stojić

Miljenko Stojić, Jasnoća pogledâ, Radiopostaja »Mir« Međugorje, Međugorje, 21. kolovoza 2019.

Osobno