Print Friendly, PDF & Email

Stanislav Bašić, U krugu čitanja, HKD Napredak, Zadar, 2018.

Kad se čovjek počne približavati smiraju svojih dana, onda obično baci pogled unatrag. Nije u tomu iznimka ni Stanislav Bašić, što priznaje u predgovoru djela pred nama. A prije toga, opet kaže, bilo mu je svejedno piše li netko o njemu ili ne, kamo završavaju zapravo njegova djela. Jer, bio je pun života, stvarao i išao naprijed.

Radi se ovdje o kritikama njegovih djela, pet književnih i toliko publicističkih. Vremenski raspon je od prve knjige pjesama pod nazivom »Glasnik« iz 1969. do knjige »Rane priče« objelodanjene 2018. Zaista dugo vremensko razdoblje u kojemu su propadale svjetske ideologije, nastajale nove države. Sve je to zacijelo utjecalo i na Bašićevo pisanje.

Kritike su u knjizi poredane u skladu s vremenskom pojavom Bašićevih knjiga. Moram reći da ih je zanimljivo čitati, bez obzira pogađali u srž onoga što Bašić piše ili uvelike promašujući svoj cilj. Ovdje se ujedno i može vidjeti koja je to razlika između totalitarnoga komunističkog vremena i sadašnjega demokratskoga, takvoga kakvo jest. Zbog pogubnoga utjecaja prvoga kritike su često ispisivane prenesenim značenjem, zamagljeno, dok se kod drugoga radi o piščevoj slobodi pisanja i o slobodi kritičara da to ocijeni. Da ne spominjemo jezičnu i narodnosnu stranu koja nužno ulazi u sadržaj nekoga književnog djela.

Iz donesenoga o piščevu književnom razdoblju svakako treba izdvojiti pjesmu »Pismo« koju je napisao još kao srednjoškolac. Jednostavno nisu znali što bi s njom jer je odražavala puno toga zabranjenog, a opet rečeno tako da je tu teško nešto prigovoriti. Poslušajmo. »... Ante je jutros čuva kravu i konja. Ja sam varijo puru. Draga mama, ja svakog dana molim Boga da ozdraviš... I jučer sam u školi molijo pa me učitelj ubijo. On kaže da nema Boga i da sam ja glupan što u njega vjerujem. Baš je oni naš učitelj opak. Đava ga odnijo, Bože mi oprosti.«

Nakon pada jugokomunizma Bašić je počeo pisati i o kršćanstvu, posebno o novotarijama koje ga nastoje potisnuti iz društvene sredine. Pa je onda izdao knjigu pod naslovom »Era vodenjaka – izazov za kršćanstvo«. Bila je zapažena u hrvatskoj javnosti, posebno stoga što ju je pisao civil a ne neki član crkvene hijerarhije.

Namjera ovdje prikupljenih kritika o djelima Stanislava Bašića bila je poglavito sabrati dosadašnje razdoblje i uputiti njihova glavnog protagonista prema stvaranju novih, kako sam obećaje. Međutim, ovo djelo je i više od toga. Svjedoči nam da se uvijek treba boriti i nastojati ostati svoj i u najtežim vremenima. Zbog toga je Bašić imao snage i mudrosti potpisati onu glasovitu Sarajevsku deklaraciju zbog čega mu zaista treba odati priznanje i zahvalu.

Miljenko Stojić

Miljenko Stojić, Jasnoća pogledâ, Radiopostaja »Mir« Međugorje, Međugorje, 26. lipnja 2019.

Osobno