Print Friendly, PDF & Email

Nela Veronika Gašpar, Marijanska ukazanja, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2018.

Ukazanja Kraljice Mira u župi Međugorje itekako su uzbibala duhove, kako one crkvene tako i one bezbožničke. Jedni su htjeli razlikovati duhove i razumjeti što se točno zbiva, drugi su sve odbacivali jer tako nešto nije moguće budući da Boga nema. Nela Veronika Gašpar u sve se u potpunosti uključila razumom i srcem nakon što je postala članica Međunarodne teološke komisije za događanja u župi Međugorje. Ova knjiga zacijelo je plod svih tih njezinih promišljanja i napora.

U hrvatskom teološkom okružju ovakvih djela jednostavno nedostaje. Imamo članaka razasutih tamo i ovamo, imamo određeni broj stranica u nekoj knjizi, ali nitko prije Nele Veronike Gašpar nije to ovako sustavno poredao i ukazao nam što se zapravo zbiva u ovom našem suvremenom vremenu na njegovom duhovnom području.

Autorica počinje izdaleka, još tamo od Efeza. Crkveni oci sabrani na ekumenskom Saboru 431. rekoše: »Ispovijedamo da je sveta Djevica Bogorodica«. I to je ušlo u temelje kršćanske vjere. Prolazila su desetljeća i stoljeća. Njemačka mističarka Ana Katarina Emmerick u svojem je viđenju »otkrila« Marijinu kuću u blizini Efeza. Kasnija istraživanja i iskapanja pokazala su točnost njezina viđenja, iako se ona tamo nikada nije obrela. Sve upućuje na to da je to vjerojatno bila Marijina kuća, ali ne moramo vjerovati. I tako nas nakon pojma bogorodstva Nela Veronika Gašpar uvodi i u pitanje privatnih viđenja i objava. Zacrtavši ovako put izlaže o teološkom mjestu i važnosti kršćanskog govora o Mariji. Nakon toga podrobno nam predočuje priznata ukazanja Blažene Djevice Marije u XX. st. Stava je da ta sva Marijanska ukazanja imaju ishodište u Marijinoj proročkoj službi. Ona je Majka Božjeg milosrđa. Neprestano, poput ikone, ukazuje na Krista, na njegovo djelo spasenja.

Možemo zaključiti da je knjiga Nele Veronike Gašpar prikladna i za teološke stručnjake i za laike koji žele produbiti svoje znanje o vjeri i nju samu. Jednostavnim stilom približava nam veliko Marijino značenje u povijesti čovječanstva, posebno ovoj suvremenoj. Stoga držim da bi svaka kršćanska kuća trebala u svojoj knjižnici imati ovo djelo i pomno ga iščitavati. Blažena Djevica Marija je u našoj sredini, nemojmo si dopustiti da je ne prepoznamo.

Miljenko Stojić

Miljenko Stojić, Jasnoća pogledâ, Radiopostaja »Mir« Međugorje, Međugorje, 20. studenoga 2019.

Osobno