Print Friendly, PDF & Email

Aldo Natale Terrin, Uvod u komparativni studij religija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2006.

Nekada se za Europu govorilo da je ona kršćansko podneblje. Trenutno je, pak, stanje potpuno drukčije. Toj stvarnosti ljudi različito prilaze. Jedni se boje za budućnost, drugi se ulizuju, treći je prepoznaju... Aldo Natale Terrin uzima pero u ruke i pokušava razjasniti o čemu se točno radi.

Pisac je knjigu podijelio u tri dijela. Najprije govori o metodi proučavanja religija, zatim o komparativnim temama religija, a naposljetku o suvremenoj religioznosti. Pametno polazi od stanja u svojoj domovini Italiji i to onda dalje širi. Ne možemo više govoriti o kršćanskom svijetu oko nas, nego o multikulturalnosti. S drugim religijama i kulturama treba stupiti u doticaj, umjesto da ih se jednostavno odbacuje kao nedostojne naših uvjerenja. Ne treba pritom žaliti neka prošla, dobra vremena. Ovo novo okruženje življenja kršćanske vjere može nam pomoći u razvijanju teologije, odnosno u življenju naše vlastite vjere.

Osvrtanje na druge religijske svjetove nije skretanje u vode New agea i sličnih suvremenih namisli. Uvijek moramo polaziti od kršćanske pretpostavke i čuvati je. Ona nas ne smije udaljavati od drugih, kao što je nekada bio slučaj kada smo se osjećali jakima. Religiozno iskustvo u temeljima je svakog čovjeka, samo što ga ljudi proživljavaju na različite načine. To što svatko misli da je njegovo iskustvo najbolje, njegova je osobna stvar koja ne bi trebala stvarati nepovjerenje i neprijateljstvo prema drugome.

Dobro je što je nekoliko poglavlja autor posvetio tzv. suvremenoj religioznosti. Tako čitatelj lakše može shvatiti o čemu se tu točno radi i odhrvati se zamamnim prijevarnim utjecajima. Zbog čega se oni događaju? Možda ponajbolje to oslikava rečenica: »Znanost i tehnika ne razmišljaju« (str. 237.) Čovjek je po prirodi duhovno biće. Kršćanstvu je se snaći sa svim ovim pokretima koji nastaju kao čovjekova glad za onostranim.

Tko pametno razmišlja i prepoznaje vrijeme uspjet će sačuvati svoje uvjerenje unatoč nepovoljnom okruženju. Čini mi se da je to misao koja se provlači kroz čitavu knjigu. Imajući je na umu dobro je uzeti u ruke Terrinovo djelo i čitati ga. Ono daje mnoge odgovore i potiče mnoga pitanja.

Miljenko Stojić

Radiopostaja »Mir« Međugorje, Jasnoća pogleda, Međugorje, 29. prosinca 2008., 13.15 – 13.45

Osobno