Print Friendly, PDF & Email

Stjepan Baloban – Gordan Črpić (uredili), Društveni konsenzus u Hrvatskoj, Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve – Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2006.

Mnogo je rečenica ispisano o tome kako oblikovati suvremeno hrvatsko društvo, ali ih je malo zahvatilo u srž pitanja onako kako to očekuje većina hrvatskog naroda. Ova nevelika knjižica, svega 130 stranica i malog oblika, uspjela je ono što nisu znale ili nisu htjele učiniti velike knjige, a posebno javna glasila. Odgovorno i promišljeno raspravlja o budućnosti hrvatskog naroda. Želi da se on ujedini, kao ono devedesetih godina prošlog stoljeća, i neovisno što je više moguće oblikuje svoju budućnost.

Građa knjige ustvari su predavanja s niza Socijalnih tribina Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve. Bono Zvonimir Šagi obradio je temu »Crkva u Hrvatskoj pred izazovima društvenih i nacionalnih podjela«. Vlado Šakić naslovljuje svoje predavanje ovako: »Je li moguć hrvatski nacionalni i društveni konsenzus (rasprava iz sociopsihološke perspektive)«. Siniša Zrinščak govori o »Teškoćama socijalnog partnerstva u Hrvatskoj: europska i hrvatska iskustva«. Josip Baloban dotiče se »Doprinosa Crkve društvenom konsenzusu u Hrvatskoj«. Tomislav Zdenko Tenšek naglašava »Odgovornost intelektualaca za društveni konsenzus u Hrvatskoj«. Željko Mardešić, pak, govori o »Doprinosu medija društvenom konsenzusu u Hrvatskoj«. Na kraju je donesen popis korisnih knjiga i članaka o socijalnom nauku Crkve što čitatelju omogućuje naknadno produbljivanje znanja.

Mislim da bi poglavito trebalo istaknuti predavanje Vlade Šakića. Kao jedan od najvećih integracijskih čimbenika spominje hrvatski obrambeni rat za nezavisnost, a kao dezintegracijske čimbenike spominje privatizaciju, detuđmanizaciju, medijsko oblikovanje stvarnosti. Zar i hrvatski narod ne misli nekako slično?

Knjigu vrijedi čitati i o njoj govoriti. Bude li tako, spominjat će je i oni koji sada šute.

Miljenko Stojić

Radiopostaja »Mir« Međugorje, Jasnoća pogleda, Međugorje, 9. veljače 2009., 13.15 – 13.45

Osobno