Print Friendly, PDF & Email

Ramón Lucas Lucas, Bioetika za svakoga, Verbum, Split, 2007.

Svakodnevno smo zasipani mnoštvom vijesti s područja bioetike. Čovjek bi rekao da se odgovorno pristupa toj temi. Nažalost nije. Javna glasila obično nameću površnost da bi se progurali neki posebni pogledi i vrijednosti.

Ramón Lucas Lucas, profesor na Gregoriani u Rimu, polazi drugim putem. Pišući o bioetici uvodi nas na kratak, zanimljiv i često šaljiv način u ono što je bitno u njoj. Time u nama pobuđuje odgovornost i dobre zaključke.

Glavne teme, kojih se u ovoj knjizi dotiče, jesu sljedeće. Kad govori o ljudskoj prokreaciji onda obrađuje ljudsku spolnost, prirodnu prokreaciju, umjetnu oplodnju, prirodno reguliranje plodnosti, kontracepciju, sterilizaciju. S područja ljudske genetike dotiče se ljudskog genoma, biotehnologije, genske terapije, kloniranja i matičnih stanica. Tu je i govor o embriju: ljudski embrij, abortus, prenatalna dijagnoza, zahvati na ljudskim embrijima. A iz života u terminalnoj fazi obrađuje bol i eutanaziju, terapijsku upornost, palijativno liječenje, cerebralnu smrt i presađivanje organa. Sve u svemu, teme su to kojih se ne bi postidjeli ni golemi stručni priručnici.

Ono »za svakoga« u naslovu knjige opravdalo je svoje značenje. Ovu knjigu u ruke mogu uzeti i potpune neznalice, kao i studenti i profesori. Svima će odgovoriti na pitanje zbog čega treba biti oprezan pred tajnom života i ne igrati se njome sviješću hladnog stručnjaka ili znanstvenika. Mnogo toga je danas tehnički moguće izvesti, samo je pitanje je li to ujedno i ćudoredno dopušteno.

Pročitavši ovu knjigu vjernici će se još više utvrditi u svome uvjerenju, a oni drugi će najvjerojatnije početi malo drukčije razmišljati, ako je ne bace u kut prije dovršetka čitanja. Ipak, nitko ne može ostati ravnodušan pred ovim temama.

Miljenko Stojić

Jasnoća pogleda, Radiopostaja »Mir« Međugorje, Međugorje, 21. rujna 2009., 13.15 – 13.45

Osobno