Print Friendly, PDF & Email

Dennis Gira, S onu stranu tolerancije. Susret religija, AGM, Zagreb, 2008.

Susret religija danas je življi nego ikada prije u povijesti. Dosta je tome kumovala globalizacija koja nas zahvaća htjeli to ili ne. Gledano s katoličke strane kako se odigrava taj susret? Lijepo o tome govori Dennis Gira. Otvorio je svoju dušu i pokušao nam prenijeti nova saznanja.

Sadržaj knjige temelji se na enciklici Nostra aetate i na Međureligijskom skupu 25. - 28. listopada 1999. u Rimu. Razmišljajući tih dana o sebi i o drugome predstavnici različitih religija, njih preko 200, uspjeli su staviti na papir ono što misle »da religije mogu ponuditi svijetu: model "uzajamnog prihvaćanja, poštivanja istine i ljubavi, koji bi mogao postati normom za odnose na društvenoj i političkoj razini među narodima."« (str. 15.)

Pojam »tolerancija« bio je ključan za drukčije postavljanje odnosa. Onako kako se tolerancija do tada zamišljala, ona nije ujedno značila da je netko voljen, shvaćen, cijenjen zbog onoga što jest i čime može doprinijeti društvu u kojem živi. Zbog toga u nju treba ugraditi i stav da se moramo truditi razumjeti drugoga, učiti od njega i s njim dijeliti svoja saznanja. Tek nakon toga dolazi do susreta koji je bitan za novo oblikovanje svijeta. Međutim, ovdje nastaje opasnost da se »utopimo« u drugoga. Gira to šire raščlanjuje. Najprije govori o vrijednostima različitih religija, a onda o kršćanskom pogledu na njih. Nakon toga razlaže posebnost kršćanske vjere. Čvrstog je uvjerenja da su kršćani pozvani na međureligijski dijalog. Svjestan opasnosti u koju bi se moglo doći, u zaključku govori da je u dijalogu, a i općenito u životu, potrebna čvrsta vjera, korjenita otvorenost obraćenju i čvrsto pouzdanje u Boga.

Gira je svakako napisao zanimljivo djelo. Još su mnoge nepoznanice na putu susretanja s drugim religijama. A tu je i velika opasnost, makar i nesvjesno, doprinijeti oživotvorenju namisli da se stvori svjetska religija koja će u sebi objedinjavati sve do sada poznate religije. Zbog toga ne treba ni u što srljati, nego razborito ići naprijed. Volio bih da je Gira ovakvo razmišljanje malo više uključio u svoje namisli. Sve u svemu, vrijedi ga pročitati, ali kritički.

Miljenko Stojić

Jasnoća pogleda, Radiopostaja »Mir« Međugorje, 18. siječnja 2010., 13.15 – 13.45

Osobno