Print Friendly, PDF & Email

Giovanni Sale, Stati islamici e minoranze cristiane, Jaca book, Milano, 2008.

Islam duboko obilježava naše trenutno vrijeme, kako religiozno tako i društveno. Jedni ga prigrljuju, drugi ratuju u njegovo ime, treći ga nastoje uvesti u našu svakidašnjicu. A samodopadni Zapad tek se trgne kada budu negdje ugroženi njegovi sebični probitci. I ne misli pritom mnogo na međunarodno pravo. Nakon toga opet sve ide po starom.

Giovanni Sale zaista je poučno i pregledno ispričao priču o islamu, Zapadu i kršćanstvu. Na žalost njegova knjiga još nije prevedena na hrvatski jezik i ne znam da na njemu postoji nešto slično. A bilo bi nam itekako potrebno. Glede islama živimo u zgusnutijem svijetu nego Talijani.

Jedanaest poglavlja knjige ujedno je jedanaest žarišnih točaka. Tako pisac najprije počinje s Otomanskim carstvom i suvremenom Turskom. Očito u njoj vidi najveći suživot između kršćanstva i islama, iako je i to daleko od idealnoga. Nakon toga reda poglede na ostale zemlje u kojima islam igra važnu ulogu: Saudijsku Arabiju, Iran, Pakistan, Afganistan, Sudan i Irak. Dotiče se i društvene i religiozne povijesti tih zemalja. Ne zaboravlja ni zemljopisno složena područja: Zapadnu Afriku i Magreb. Zadnje poglavlje, ujedno je i zaključak. Pisac pobliže razmatra suživot kršćana, muslimana i Židova na Sredozemlju. Je li to odgovor na trenutne izazove? Sale posljednje rečenice piše o novom suživotu u Italiji. Međutim ne piše o novom suživotu u različitim islamskim zemljama. Tamo je kršćana svakim danom sve manje. A htio bi pisati. Zbog toga na jednom mjestu kaže da Zapad ne želi zaštititi prava ugroženih kršćana. Važnije mu je gorivo koje kupuje kod različitih islamskih zemalja. Nu, kada netko na Zapadu nacrta karikaturu proroka Muhameda ili učini nešto slično to ne pada na teret probitaka Zapada, već se odrazuje na kršćane u islamskim zemljama. Plaćaju cijenu tuđih grijeha i odlaze u bijeli svijet. Tako korak po korak nestaju različite kršćanske manjine u islamskom svijetu i on postaje jednolik. A multikulturalnost, a ljudska prava, a... Zapad će još jedanput ironično zijevnuti.

Islamski svijet trenutno očito prolazi kroz ono kroz što je kršćanstvo već prošlo. Nisu još shvatili Isusove riječi o davanju Bogu božjega i caru carevoga. Jedanput će i do toga doći, samo nas tada vjerojatno ne će biti.

Miljenko Stojić

Jasnoća pogledâ, Radiopostaja »Mir« Međugorje, 19. travnja 2010., 13.15 – 13.45

Osobno