Print Friendly, PDF & Email

Aaron Kheriaty, Pobijedite depresiju snagom vjere, Verbum, Split, 2014.

Trenutno nam je u podsvijesti da psihijatrija i religija nemaju što raditi jedno s drugim. Nesporazum su izazvali prvaci psihijatrije i psihoanalize kao što je Sigmund Freud. No, to je pogrješno. Znanost i religija ne vode nikakav rat, naprotiv. Nakon što se kršćanstvo raširilo na Zapadu niknula je znanost. Prosvjetiteljstvo je uzalud počelo nijekati tu činjenicu.

Zbog ovakvih i sličnih silnica u društvu današnji čovjek vrlo lako zapada u depresiju. Naravno, tome treba pridodati i kulturalne i duhovne čimbenike. Jedini izlaz iz toga začaranog kruga jest dopustiti i duhovnu metodu u liječenju depresije. Da je to moguće, dokazuje autor u ovoj knjizi.

U prvom njezinom dijelu susrećemo se s opisom što je to zapravo depresija. Nastoje se iznijeti bitne činjenice i razgraničiti njihovo područje. U drugom dijelu govori se o tome kako pobijediti depresiju. Spomenuti su antidepresivi, psihoterapija, duhovna pomoć te božansko sinovstvo i krjepost nade. Tu je i nekoliko korisnih dodataka.

Izloženi nauk psihijatar Kheriaty temelji na svom dugogodišnjem stručnom iskustvu u suradnji s duhovnikom Johnom Cihakom. Spoznao je da ujedinjenjem suvremene psihologije i farmakologije s duhovnim vodstvom i vjerskim življenjem otvara nam put prema onome o čemu nam neprestano govore duhovni velikani. Međutim, mi smo taj nauk nažalost bili odbacili u korist maglovitog nazovi napredka.

Ovu i ovakvu knjigu treba uzeti u ruke bez obzira patimo li od depresije ili ne. Napisana je stručno i pošteno. Zbog toga je mogu čitati i vjernici i nevjernici. Otvara vidike i stvara mir. A to nam je danas tako potrebno.

Miljenko Stojić

Jasnoća pogledâ, Radiopostaja »Mir« Međugorje, 20. travnja 2016.; hrsvijet.net, 20. travnja 2016.; glasbrotnja.net, 21. travnja 2016.

Osobno