HR; EN

DEKLARACIJA


        
         CROATIAN WRITERS ASSOCIATION HERZEG-BOSNIA - MOSTAR
        HRVATSKI INTELEKTUALNI KRUG '04
         Trg hrvatskih velikana bb
         Hrvatski dom hercega Stjepana Kosače
         88 000 MOSTAR
         tel./faks: 036-324-432
         e-pošta: hik04@hik04.info
         Internet: www.hik04.info

 

 

Ponukani ukupnim negativnim tendencijama po hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, hrvatski intelektualci okupljeni u (i oko) Društva hrvatskih književnika Herceg-Bosne (dalje, DHK HB) utemeljili su neovisni Hrvatski intelektualni krug '04. (dalje, HIK '04.). Stalnim doziranjem, uskraćivanjem prava na izbor školskoga sustava, jezika, kulture; brisanjem hrvatskoga imena u medijima – želi se, zapravo, izbrisati i potrti hrvatski kao najstariji narod u Bosni i Hercegovini.

Ovo je krajnje vrijeme da odlučujemo sami o svojoj sudbini; te da ravnopravno s druga dva naroda odlučujemo o državnoj zajednici u kojoj možemo, trebamo i želimo živjeti bez tutorstva, nametanja interesa i volje drugoga i jačega. Želimo živjeti u slobodnoj, demokratskoj, složenoj i višenacionalnoj državnoj zajednici bez majorizacije i unitarizacije.

Pozivamo sve demokratske snage u svijetu da nam pomognu izboriti se za jednakopravnost, te za demokratsku i slobodnu Bosnu i Hercegovinu. Pozivamo sve hrvatske intelektualce u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i diljem svijeta da podupru naš zahtjev za jednakopravnošću i suverenošću u našoj državi Bosni i Hercegovini (koja nužno mora biti naša, u istoj mjeri kao i srpska i bošnjačka). Pozivamo sve Hrvate da potpišu ovu Deklaraciju, te da podrže naše istinsko pravo na Bosnu i Hercegovinu i naša prava u Bosni i Hercegovini kao ravnopravnoj državnoj zajednici.

Velika većina narodā svijeta živi normalno, ravnopravno i slobodno u svojim državama; nažalost Hrvati u Bosni i Hercegovini spadaju u onaj dio naroda koji se evo i danas mora boriti za svoju samostojnost, suverenost i jednakopravnost.

Nadamo se da će nam pomoći, te da će poduprijeti naša legalna i legitimna prava za koja se zalažemo – svi demokratski opredijeljeni pojedinci i ustanove.

 

 

 

D E K L A R A C I J A

 

Članak 1.

Neotuđivo pravo svakog naroda jest da govori svojim jezikom i da ga imenuje imenom svoje nacije. Neravnopravna službena uporaba hrvatskoga jezika u Bosni i Hercegovini kosi se s ustavnim odredbama o jeziku, kao i s mnogim međunarodnim konvencijama..

 

Pravo na izbor školskog sustava i školskoga programa u duhu europskih nastojanja priječi se Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Ponukani tim čimbenikom zatiranja općeljudskih prava donosimo ovu Deklaraciju; plediramo na pravo hrvatskoga naroda da odabere školski sustav na hrvatskomu jeziku u Bosni i Hercegovini. To je neotuđivo i neprenosivo pravo.

 

Gušenje medijskih sloboda i medijskoga prostora također je nazočno u Bosni i Hercegovini. Negativne tendencije: uskraćivanje prava na ravnopravnost jezika, uskraćivanje prava na izbor školskoga sustava,  na školovanje na hrvatskom jeziku; te gušenje ukupnih informativnih sloboda hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini na djelu je. To dovodi u upitnost opstojnost hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini, njegovu ravnopravnost i suverenost u Bosni i Hercegovini; što dalje dovodi do negativnih tendencija iseljavanja Hrvata.

 

Odlučni smo stati tomu u kraj, kao pripadnici suverenoga hrvatskoga naroda zagovaramo našu ravnopravnost u Bosni i Hercegovini i naše pravo na Bosnu i Hercegovinu – predlažući realno moguće rješenje državne zajednice Bosne i Hercegovine.

 

 

Članak 2.

Ustavno-pravni status Bosne i Hercegovine kao asimetrične države neodrživ je.

 

Njezina složena struktura i administracija gospodarski iscrpljuje građane; zatire pojedinačna prava čovjeka, nacionalna i općeljudska prava.

 

Zalažemo se – za promjenu ustavnog, administrativno-pravnog, političkoga i teritorijalnog uređenja višenacionalne, višekulturalne i složene države Bosne i Hercegovine.

 

 

Članak 3.

Zalažemo se da se Bosna i Hercegovina ustroji kao višenacionalna federalna zajednica jednakopravnih suverenih naroda. Bosna i Hercegovina mora biti moguća i samoodrživa državna zajednica naroda i građana koji u njoj žive.

 

Bosna i Hercegovina kao državna zajednica trebala bi urediti odnose i ovlasti između središnjih državnih organa i federalnih (županijskih ili regionalnih…) organa vlasti.

 

Bosna i Hercegovina treba se ustrojiti po švicarskom modelu – s primjenom posebnosti koje su unutar ove državne zajednice.

 

 

Članak 4.

U tom smislu tražimo jednakopravnost federalnih jedinica (županija ili regija) u središnjim državnim tijelima.

 

Federalne jedinice (županije ili regije) trebaju biti utemeljene na nacionalnom, povijesnom, kulturološkom, gospodarskom… načelu. One trebaju biti cjelina.

 

U tim federalnim jedinicama (županijama ili regijama) treba osigurati sva općeljudska prava i slobode. Učiniti državni sustav u složenoj državnoj zajednici što jednostavnijim i što djelotvornijim.

 

 

Članak 5.

Tražimo ukidanje svakoga oblika prinude, prisile i asimilacije. Borimo se protiv unitarizacije, te formiranja nepostojeće tzv. bosanske nacije, koja poriče postojanje Hrvata, Srba i Bošnjaka u Bosni i Hercegovini.

 

Hrvatski kao najmalobrojniji narod u Bosni i Hercegovini bori se za svoju suverenost, jednakopravnost; zalaže se za očuvanje svoga identiteta, jezika, kulture, školstva, medija, itd. Ta ista prava, slobode i obveze zagovaramo za srpski i bošnjački narod u Bosni i Hercegovini.

 

 

Članak 6.

Pozivamo dužnosnike iz reda hrvatskoga naroda u tijelima vlasti na svim razinama da ne daju suglasnost, te da ne donose odluke koje umanjuju i uskraćuju prava hrvatskoga naroda; uporabu hrvatskoga jezika ili na bilo koji način ugrožavaju vitalne interese Hrvata u Bosni i Hercegovini.

 

 

Članak 7.

Moguća i samoodrživa Bosna i Hercegovina nalazi se u sredini između dvaju ekstrema: a) njezina nepostojanja ili (formalno-pravnoga) asimetričnoga postojanja, i b) njezine unitarizacije i majorizacije (ekskluzivizma za najmnogoljudniji narod).

 

Rješavanjem svoga unutarnjega ustroja Bosna i Hercegovina bit će spremna ići ukorak uljuđenim europskim narodima i integracijama.

 

 

Mostar, 30. siječnja 2004.

 

HRVATSKI INTELEKTUALNI KRUG '04
Zdravko Kordić, predsjednik DHK
HB-a

Mr.  Miljenko Stojić, dopredsjednik DHK HB-a
i koordinator »HIK-a '04

Site Meter