HR; EN


POTPORA        
         CROATIAN WRITERS ASSOCIATION HERZEG-BOSNIA - MOSTAR
        HRVATSKI INTELEKTUALNI KRUG '04
         Trg hrvatskih velikana bb
         Hrvatski dom hercega Stjepana Kosače
         88 000 MOSTAR
         tel./faks: 036-324-432
         e-pošta: hik04@hik04.info
         Internet: www.hik04.info

 

P O T P O R A

 

    Ako ste suglasni s opredjeljenjem Deklaracije, ovu potporu čitko potpišite i dostavite na jednu od adresa navedenih u zaglavlju.

    S Deklaracijom upoznajte vaše  prijatelje i poznanike.

    Ukoliko želite da dođemo u doticaj s Vama, pošaljite nam potrebne podatke (na adrese u zaglavlju).

    Tekst Deklaracije i sve u svezi s djelovanjem HIK-a '04 možete naći na stranicama www.hik04.info

 

 

_______, __________

mjesto       nadnevak

 

 

                                                           ________________

ime i prezime

 

 

________________

potpis

Site Meter