Print Friendly, PDF & Email

Čujemo riječ ovisnost, prva asocijacija je ovisnost o drogama, alkoholu, cigaretama ili kavi. U novije vrijeme, počinje se govoriti o ovisnicima o adrenalinu, ovisnicima o seksu itd., ali ipak ne treba pretjerivati i neke uobičajene svakodnevne aktivnosti nazivati ovisnostima.

Razvoj tehnologije donosi i pojavu drukčijih oblika ovisnosti. Tako, primjerice, danas imamo ovisnike o televiziji, ovisnike o video-igrama, ovisnike o telefonima i mobitelima, ovisnike o računalima i mnoge druge slične vrste ovisnosti.

To su ovisnosti, ne o tvarima, već o tehničkim uređajima i onome što se pomoću njih postiže. Temeljna razlika je u tome što u organizam ne unosimo nikakve tvari već uporabom određenih tehničkih sredstava postižemo određeni stupanj zadovoljstva i ugode. Razlika je i u tome što se kod »tehnološke« ovisnosti ne stvara fiziološka ovisnost, kao kod alkoholizma ili narkomanije, već samo psihološka.

Jedan oblik ovisnosti o računalima je ovisnost o Internetu. U ovisnike o Internetu ne možemo ubrojiti one osobe kojima korištenje Interneta predstavlja svakodnevni posao ili one koji uz pomoć Interneta pohađaju različite vrste tečajeva ili spremaju ispite u školi/fakultetu (to jednostavno možemo shvatiti kao zamjenu za odlazak u knjižnicu, čekanje u redovima i traženje knjiga po policama). Ovakve aktivnosti nikako ne smijemo i ne možemo shvatiti kao ovisnost.

Ovisnost možemo općenito definirati kao oblik ponašanja, vezanog uz konzumaciju neke tvari ili ustrajanje u nekoj aktivnosti, koje kroz određeno vremensko razdoblje i pod određenim uvjetima uzrokuje narušavanje fizičkog i/ili psihičkog zdravlja, te poteškoće u socijalnom funkcioniranju. Prema navedenom, ovisnost o Internetu možemo definirati kao pretjerano korištenje Interneta koje narušava tjelesno i/ili psihičko zdravlje te uzrokuje poteškoće u socijalnom funkcioniranju.
 

Vrste ovisnosti o Internetu

Ovisnike o Internetu možemo podijeliti, s obzirom na djelatnosti i sadržaj kojim se bave:

1.Ovisnici o informacijama – pregledavaju Internet stranice u potrazi za različitim informacijama, općeg karaktera, odnosno informacijama vezanim uz specifično područje zanimanja. Tu ubrajamo pronalaženje informacija, računalnih programa, pregledavanje nekih sadržaja iz puke radoznalosti, preslušavanje glazbe, te pohrana zanimljivih sadržaja.

2.Ovisnici o računalnim igrama putem Interneta – ovisno o vrsti video-igre, u takvim igrama sudjeluje dvoje ili više, uglavnom međusobno suprotstavljenih, igrača. Igrači mogu biti na različitim krajevima svijeta, a igra se odvija u stvarnom vremenu. Osim same igre, korisnici međusobno razmjenjuju iskustva vezana uz određene igre, imaju svoje natjecateljske lige, te prate aktualnosti iz svijeta računalnih igara.

3.Ovisnici o »chatu« (pričaonicama) i e-mail porukama – to su osobe koje komuniciraju s drugima putem Interneta. Ta komunikacija (chat) odvija se između dvije ili više osoba istovremeno u stvarnom vremenu ili razmjenjuju poruke putem elektroničke pošte (e-mail), što podsjeća na klasičnu poštu. Chat može biti javni, gdje svi mogu pratiti sve razgovore, odnosno privatni gdje su »sugovornici« zaštićeni od pogleda ostalih. Također mogu sudjelovati u raspravama na određenu temu (Forum).

4.Ovisnici o »cyber« seksu – to su osobe koje pregledavaju erotske i pornografske sadržaje, »skidaju« takve sadržaje s Interneta i kasnije ih pregledavaju, sudjeluju putem Interneta u raspravama vezanim za teme seksa, te međusobno dolazi do seksualne stimulacije putem seks chata, odnosno stimulacije uz pomoć složenih tehničkih pomagala (tzv. odijela za seks).

5.Ovisnici o kockanju putem Interneta – to su osobe koje sudjeluju u različitim igrama za novac (uključujući i igre na sreću) putem Interneta. Posjećuju virtualne kockarnice te vrše novčane transakcije uglavnom putem kreditnih kartica.

6.Ovisnici o kupovini putem Interneta – osobe koje pregledaju Internet sadržaje kako bi nešto kupile ili prodale, odnosno pregledavale on-line dućane.

Istraživanja pokazuju da je najviše ovisnika o chatu i e-mail-u, a najmanje o kockanju i kupovini putem Interneta.
 

Kriteriji za utvrđivanje ovisnosti o Internetu

Još uvijek ne postoje jednoznačni kriteriji po kojima se kod nekoga utvrđuje postojanje ovisnosti o Internetu. Dr. Nathan A. Shapira, (UF College of Medicine) predlaže termin »Internetomanija« s obzirom da ona drži da se tu radi o poremećaju kontrole impulsa, slično kao kleptomanija, piromanija i sl. U DSM-IV (najnovije izdanje dijagnostičkog i statističkog priručnika za dijagnosticiranje duševnih poremećaja, američke psihijatrijske udruge) ovisnost o Internetu nije opisana kao dijagnostička kategorija. To je vjerojatno zbog toga što je ovisnost o Internetu pojava novijeg vremena koja se pojavila s razvojem »video« tehnologije. Jednoznačne kriterije na svjetskoj razini nije ni jednostavno utvrditi zbog različitog stupnja tehnološke razvijenosti zemalja, a time i dostupnosti računala širokim masama, nejednakih uvjeta pristupa Internetu i sl.
 

Obilježja ovisnika o Internetu

Neka od obilježja osoba ovisnih o Internetu su: Internet ima središnje mjesto u njihovom životu (i kad nisu spojeni na Internet, razgovaraju i razmišljaju o njemu), Internet im postaje važniji od prijatelja ili obitelji, potrebno im je sve više i više vremena provoditi uz Internet da bi postigli jednako zadovoljstvo, ostaju spojeni na Internet duže nego što su planirali, zbog Interneta je smanjena učinkovitost na poslu ili u školi/fakultetu, više puta su bezuspješno pokušavali kontrolirati pristup Internetu (pokušaj smanjenja ili potpunog prekida korištenja Interneta), osjećaju se nemirno, zlovoljno, potišteno ili razdražljivo ako im je onemogućen pristup Internetu, često im je Internet način bijega od problema i sl.

Neka istraživanja su pokazala da vrsta aktivnosti na Internetu pridonosi bržem ili sporijem javljanju ovisnosti. Tako će prije ovisnici postati one osobe koje na Internetu najviše koriste »chat« i/ili e-mail.
 

Štetne posljedice ovisnosti o Internetu

Ovisnost o Internetu u usporedbi s ovisnosti o alkoholu ili drogama (kao najčešćim oblicima ovisnosti) mnogo je manje štetna i za samog ovisnika i za njegovu okolinu, ali ipak postoje štetne posljedice. Neke od štetnih posljedica ovisnosti o Internetu su:
zanemarivanje obitelji ili prijatelja
smanjena učinkovitost na poslu ili u školi/fakultetu
smanjeni socijalni kontakti, odnosno socijalna izoliranost
kronična neispavanost uslijed poremećaja spavanja
smanjena tjelesna aktivnost
konflikti s okolinom uzrokovani pretjeranim korištenjem Interneta i sl.

Krajnji rezultat može biti razvod braka, gubitak posla, poteškoće u učenju ili spremanju ispita, financijske poteškoće i sl.

Procjenjuje se da u ukupnoj populaciji korisnika Interneta ima 5-10% onih koje možemo nazvati ovisnicima o Internetu. S obzirom na ozračje u kojem se Internet razvija u Hrvatskoj, još uvijek ovisnost o Internetu kod nas ne predstavlja značajan problem. Međutim, poučeni iskustvima drugih, na vrijeme bismo trebali preventivno djelovati na sprječavanju javljanja ovisnosti o Internetu. Dugoročno gledajući to je sigurno mnogo lakše, jeftinije i bezbolnije nego otvarati klinike za liječenje ovisnika o Internetu, kakve već duže vrijeme postoje u razvijenijim zemljama.

Z. Šimić

Zanimljivo