Print Friendly, PDF & Email

Između dvaju svjetskih ratova uprava Provincije pokrenula je list Hercegovina franciscana, s podnaslovom »list za nutarnji život i veze članova Hercegovačke franjevačke provincije«. Pokrenut je 1935. List je donosio vijesti iz života i rada Provincije, iznosio mišljenja o glavnim pitanjima i davao upute kakve stavove zauzeti u važnim trenutcima. Do 1944. tiskano je šest svezaka toga časopisa. Riječ je zapravo o svojevrsnom »službenom glasilu« hercegovačkih franjevaca (otprilike ono što je danas Mir i dobro), ali je časopis redovito izlazio samo jednom godišnje, pa i jednom u više godina. Objavljeni su sljedeći svesci: sv. I. (1935.), sv. II. (1937.), sv. III. (1940.), sv. IV. (1940.), sv. V. (1941.) i sv. VI. (1944.).

Može se slobodno reći da je posljednji svezak ujedno i najvrjedniji, jer su u njemu – u samo predvečerje partizanskog osvajanja Hercegovine – objavljeni dragocjeni i ničim nadomjestivi podatci o dotadanjim stradanjima kako svećenika, tako katoličkoga puka, katoličkih župa, crkava i župnih kuća. I inače bi se moglo reći da nikakav drugi izvor kao Hercegovina franciscana ne nudi na jednome mjestu, u tako sažetu obliku, sliku provincije hercegovačkih franjevaca u predratno i ratno doba. On je danas izvrsna kronika stanja zajednice, i to ne samo u vrijeme izlaženja časopisa nego u dobroj mjeri i za starija razdoblja. Redovito se sastoji od triju velikih dijelova: općega, službenoga i povijesno-kronološkoga. Obrađuje teme vezane za redovnički način života: teologija, odgoj, povijest, zavjeti; Treći franjevački red, koji je povjeren na duhovnu skrb upravo franjevcima; Društvo sv. Ante i druga nabožna društva; pastoralno-teološke teme; osobito su zastupljene povijesne teme, jer su hercegovački franjevci tada imali vrsne povjesničare (D. Mandić, P. Dragićević, L. Petrović, O. Knezović i dr.). Glavni i odgovorni urednici bili su provincijali: fra Mate Čuturić, koji je i pokrenuo glasilo (sv. I., II.), fra Krešimir Pandžić (sv. III., IV., V.) i fra Leo Petrović (sv. VI.).

Nakon što su uništene sve odgojno-obrazovne ustanove hercegovačkih franjevaca intelektualci iz njihovih redova svoje su znanstvene članke bili prisiljeni objavljivati u časopisima drugih zajednica, osobito bosanskih i dalmatinskih franjevaca. Stoga se osjećala trajna potreba da bi se pokrenuo i jedan vlastiti znanstveni časopis, koji bi na neki način sam po sebi bio »znanstvena institucija«, dakle okupljao oko sebe intelektualce, i ne samo hercegovačke franjevce, koji imaju što reći na području duhovnosti, znanosti i umjetnosti. »Stoga je ovakva publikacija potrebna napose nama u Hercegovini, kako bi se na jednom mjestu donekle prikupilo i objelodanilo što braća te svi oni koji se osjećaju bliskima ovoj zajednici, a bave se perom i pisanjem, smatraju vrijednim da se ponudi u pisanu obliku općinstvu. Časopis Hercegovina franciscana stoga je na neki način nastavak intelektualnog rada koji je prekinut 1945. te ujedno neke vrste znanstvena "institucija" (jer ni Gimnazija ni Teologija do danas nisu obnovljene) oko koje će se okupljati svi članovi Provincije, kao i njihovi prijatelji i poštovatelji.« (Uvodno slovo, HF, br. 1, str. 7.). Do sada je izišlo sedam brojeva, svake godine po jedan, od 2005. do 2011. Glavni i odgovorni urednik je dr. fra Tomislav Pervan, zamjenik glavnoga urednika bio je dr. fra Jozo Vasilj, a članovi uredništva: dr. fra Serafin Hrkać, dr. fra Robert Jolić, mr. fra Miljenko Mića Stojić. Nakon fra Jozine smrti, od br. 4. (2008.) zamijenio ga je dr. fra Ivan Ivanda, a od 2010. u uredništvo je uvršten i dr. fra Ivan Dugandžić. Redovite rubrike u časopisu su: Suvremeni trenutak, Članci – rasprave – studije, Iz franjevačke baštine, Dokumenti, Miscellanea, Ljetopis, Prikazi. Uredništvo HF organiziralo je veliki znanstveni skup »Franjevci i Hercegovina«, a radovi su objavljeni u br. 5. (2009.), kao i u posebnom zborniku Franjevci i Hercegovina (u nizu RECIPE, sv. 5.).

Robert Jolić (priredio), Šematizam Hercegovačke franjevačke provincije 2012., Hercegovačka franjevačka provincija, Mostar, 2012., str. 406.; 413.

Pratite je na portalu Hercegovačke franjevačke provincije

Osobno