KAPLJA

Print Friendly, PDF & Email

Ziral, Mostar – Zagreb, 1997.

Na hrvatskom prostoru, u uzburkanom i povijesno sudbonosnom vremenu cijele narodne zajednice, fra Miljenko Stojić, nakon desetak godina, ipak se vratio svjetlu riječi, riječi koja proizlazi iz vjere, nade i ljubavi. Prvu zbirku pjesama naslovljuje, opirući se ravnodušnosti i relativizaciji, znakovitom sintagmom »Unatoč svemu«, objavljenu u knjižnici »Naših ognjišta« g. 1994.

Attachments:
Download this file (Kaplja.pdf)Kaplja.pdf[ ]2816 kB

Opširnije...

UNATOČ SVEMU

Print Friendly, PDF & Email

Naša ognjišta, Tomislavgrad, 1994.

Zbirka pjesama i poetskih crtica Miljenka Stojića sastoji se od pet ciklusa na devedesettri stranice. To je, odmah valja konstatirati, sustegnuta i kontemplativna poezija, poezija kojoj manjka vrisak, nešto kao udarac u čelo. Ona je šimićevski ogoljela od simbola, ujevićevski zavijena u životnu parafrazu, lorkinski u sebi skrivena, a stojićevski otkrivena u sliku bez crteža.

Attachments:
Download this file (unatoc-svemu.pdf)unatoc-svemu.pdf[ ]2519 kB

Opširnije...

PJESMA BLIZINI

Print Friendly, PDF & Email

Ceres, Zagreb, 1995.

Sve označnice kojima je atribuirana poezija fra Miljenka Stojića u zbirci Unatoč svemu bez ikakve dvojbe mogu se izreći i u ovoj prigodi - u povodu prosudbe zbirke koja je naslovljena »himničnom« sintagmom Pjesma blizini. Što se naslova tiče, teško je reći da adekvatno semantički pokriva ono što je među koricama, jer su stihovi fra Miljenka Stojića daleko od spokojstva i od ushita koji se sugerira u naslovu.

Attachments:
Download this file (Pjesma blizini.pdf)Pjesma blizini.pdf[ ]1926 kB

Opširnije...

Osobno