IZ OVOGA VREMENA

Print Friendly, PDF & Email

Miljenko Stojić, Ta vremena, K. Krešimir Zagreb, 1995.

Piše: Krešimir Šego

Autor Tih vremena poznat nam je po knjizi pjesama Unatoč svemu objelodanjenoj 1994. godine; knjizi koja je u cijelosti istinsko osvježenje, čista izraza, visokih dometa. Ta vremena ni u kojem svom segmentu ne iznevjeruju dosege prvoga djela Miljenka Stojića: pred nama je knjiga koja svoga autora potvrđuje kao pisca izuzetna smisla za detalj, za analizu događaja naše svakodnevnice, okružja i duhovne stvarnosti.

Nova Stojićeva knjiga potpuno je okrenuta hrvatskoj ratnoj stvarnosti, promišljanju našega položaja u europskom kontekstu, posljedicama koje rat ostavlja na dušu čovjeka, ni na trenutak ne podliježući pesimizmu koji bi se mogao očekivati kad je ovakva tematika u pitanju.

Opširnije...

ESEJIST PUN OPTIMIZMA

Print Friendly, PDF & Email

Miljenko Stojić, Ta vremena, K. Krešimir Zagreb, 1995.

Piše: Ivan Ugrin

Čitajući zbirku eseja Ta vremena lako je zaključiti kako fra Miljenko Stojić unatoč svemu nije odlučio pobjeći u zavjetrinu. Uzeo je pero u ruke i nije se bojao pisati o stvarima koje smo svi na sličan način proživljavali posljednjih godina. Ti zapisi nisu doživjeli sudbinu ranih Miljenkovih pjesama, koje je on, sam zna zašto, prije petnaestak godina spalio; može se reći da je danas puno zreliji. Najprije kao čovjek, postao je hrabriji u odnosu na javnost kojoj je podario ova svoja razmišljanja, a još više je pokazao kako nije samo pjesnik, koji su, što no se kaže »čuđenje u svijetu«, već je i pisac, esejist pun optimizma unatoč svemu u ovim teškim vremenima.

Opširnije...

ZA BOLJIM SVIJETOM I ŽIVOTOM

Print Friendly, PDF & Email

Miljenko Stojić, Ta vremena, K. Krešimir Zagreb, 1995.

Piše: Ivan J. Bošković

Miljenko Stojić ima iza sebe već nekoliko knjiga pjesama i prijevoda, a sada nam se predstavlja i kao esejist. Duboko ukorijenjen u ratnoj zbilji i svemu što ona nosi kao svoj teret, ovaj je svećenik i pjesnik progovorio o brojnim pitanjima hrvatske sudbine, stiješnjene apetitima neljudskih susjeda i zaboravom velikoga svijeta.

Našavši se u ratnom okružju, u oči sa smrtima i tragedijama kao najdubljem iskustvu hrvatske zbilje devedesetih godina (a rat je doista najveći ispit ljudskosti), brojne je poticaje zbilje i vremena pretočio u slike/eseje, rječite kako svojim moralnim, kršćanskim porukama, tako i spisateljskim marom, u kojemu se ogleda iskustvo čovjeka i svećenika, odana svojem hrvatskom puku i kršćanskoj vjeri kao istinskoj moralnoj snazi i duhovnoj okomici, s čvrstim uporištem u kulturi ljubavi, dijaloga, porukama Velike knjige.

Opširnije...

JEDNOSTAVNI MUDRI OGLEDI

Print Friendly, PDF & Email

Miljenko Stojić, Ta vremena, K. Krešimir Zagreb, 1995.

Piše: Žarko Milenić

Knjiga Miljenka Stojića (Dragićina, 1960, Bosna i Hercegovina) zbirka je eseja što ih je ovaj autor objavljivao u posljednje tri godine u više listova i časopisa. Stojić je prethodno objavio dvije zbirke pjesama, a bavi se prevođenjem.

U predgovoru ovoj knjizi, posvećenoj »svima onima što se u ova teška vremena časno boriše za domovinu« Stojić ističe kako mu se za »opisivanje svoga vremena« (...) naprikladnijim učinio naizgled jednostavni jezik. Pri tome pravilno zaključuje da se istina »krije u jednostavnosti«. Tako se svećenik Miljenko Stojić (živi i radi u župi Međugorje) svojim čitateljima obraća kao s propovjedaonice razumljivim i jednostavnim jezikom. Ova knjiga nije obimom velika (sedamdesetak stranica) ali zato mnogo daje, ona je izvor mudrosti. Jedan od recenzenata dr. Dubravko Jelčić izvrsno uočava kako je Stojić znao »svoje refleksije izraziti u zgusnutoj formi, napetim rečenicama i dojmljivim izrazom.«

Opširnije...

Osobno