Print Friendly, PDF & Email

Mostar, 15. travnja 2009. (www.rak.ba) – Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) uputilo je Vijeću ministara BiH utvrđeni popis kandidata za nove članove Vijeća Agencije u skladu sa Zakonom o komunikacijama BiH. Na javni poziv za prijavu kandidata za članove Vijeća Agencije prijavilo se ukupno 49 kandidata.

Vijeće Agencije je razmotrivši sve pristigle prijave odbacilo šest prijava kao nekompletne. Razmatrajući prijave ostalih kandidata, a imajući u vidu kriterije u smislu stručnih kvalifikacija i iskustva, potencijalne strukture novog saziva Vijeća Agencije i postojanja eventualnog sukoba interesa, Vijeće Agencije je tajnim glasanjem usvojilo popis od 20 kandidata koji su ušli u uži izbor.

Pet članova Vijeća Agencije iz starog saziva iskoristilo je zakonsku mogućnost da aplicira za drugi mandat u Vijeću. Nakon obavljenih razgovora s kandidatima iz užeg izbora, te obavljenog tajnog glasovanja, Vijeće Agencije je utvrdilo popis od 14 kandidata s najvećim brojem glasova, koji je jednoglasno prihvaćen od Vijeća Agencije.

Kako je priopćeno iz RAK-a, u skladu sa Zakonom o komunikacijama Vijeće ministara BiH će na osnovu utvrđenog popisa od 14 kandidata utvrditi prijedlog od sedam kandidata za članove novog saziva Vijeća Agencije, te prijedlog uputiti Parlamentarnoj skupštini BiH na imenovanje.

Predloženi kandidati za članove Vijeća Agencije su: Slobodan Bošković, Adisa Busuladžić, Svetlana Cenić, Miroslav Džidić, Mahir Hadžiahmetović, Mehmed Halilović, Ivan Lovrenović, Angela Medić, Sead Mulabegović, Mehmed Spaho, Miljenko Stojić, Vehid Šehić, Branko Todorović i Tanja Topić.

Prilikom utvrđivanja popisa od 14 kandidata Vijeće Agencije je vodilo računa i o nacionalnoj pripadnosti, starosnoj strukturi, entitetskoj pripadnosti te ravnopravnoj zastupljenosti spolova.

Osobno