ZRAKA SVJETLA

Print Friendly, PDF & Email

AA. VV., Sto godina nove crkve na Širokom Brijegu, Franjevački samostan, Široki Brijeg, 2006.

Široki Brijeg duboko se ucijepio u svijest ne samo hercegovačkih Hrvata, već i svih Hrvata na kugli zemaljskoj. Čak se to dogodilo i s okolnim narodima. Toliko je, naime, bila jaka zraka svjetla koja je tu zasinula da ona ni danas ne gubi na snazi.

Sve je započelo dolaskom franjevaca na Široki Brijeg polovinom 19. st. Do tog vremena brinuli su se o Hercegovini uglavnom iz samostana u Kreševu i Živogošću. Popuštanjem stiska turske vlasti stvarali su se uvjeti za njihov ponovni dolazak. On je bio veličanstven. U kratkom vremenu ustrojen je franjevački život na ovom području, tako da je franjevačka zajednica u Hercegovini ubrzo postala kustodija i provincija.

Opširnije...

S DRUGE STRANE

Print Friendly, PDF & Email

Dr. Ismet Hadžiosmanović, Bošnjačko-hrvatski politički obračun, Vlastita naklada, Mostar, 2006.

Recimo odmah da je ovo zanimljiva knjiga i da je vrijedi pročitati iz dosta razloga. Evo nekih.

Hadžiosmanović je izravni sudionik ratnih događaja u Mostaru, ali i u čitavoj Hercegovini, budući da je osnivač SDA i član njezinog najužeg rukovodstva. Iako promatra ratne događaje između Bošnjaka i Hrvata te donosi sud o njima, poglavito mu je stalo do toga da istraži njihovu pozadinu. Možemo se ne složiti s pojedinim njegovim ocjenama, ali se ne možemo ne složiti s njegovom jasno izraženom željom da ne bude rata između Bošnjaka i Hrvata. Promatra, dakle, događaje s one druge strane. Žao mu je da SDA nije poštivao zaključke sa svoje sjednice u Zenici 13. studenoga 1992. Imao je čast da ih je osobno predložio. Tada je zaključeno da je suradnja hrvatskog i muslimanskog naroda od strateškog značenja i da se trebaju povezati u zajedničku borbu protiv napadača. Svi dobro znamo što je bilo od toga. Hadžiosmanović ovo i još mnogo štošta drugoga nije mogao oprostiti Aliji Izetbegoviću kao vođi bošnjačkog naroda i u jednom trenutku je nad njim izrekao haram – prokletstvo. Po njegovim riječima do dana današnjega je ostao vjeran tadašnjim svojim promišljanjima.

Opširnije...

KUKAVIČJE JAJE

Print Friendly, PDF & Email

Nikica Barić, Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990. – 1995., Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb, 2005.

Istraživanje događaja iz Domovinskog rata još uvijek koče s raznih strana i zbog različitih razloga. Ipak, stasava mlađi naraštaj povjesničara koji se ne daju tek tako lako ušutkati. Jedan je od njih Nikica Barić. Napisao je prijeko potrebnu knjigu o srpskoj, iako mislim da bi bilo bolje reći velikosrpskoj, pobuni u Hrvatskoj. Počeo je s prilikama u Jugoslaviji uoči sloma socijalizma, a završio sa slomom Republike Srpske Krajine i odlaskom pobunjenih Srba tijekom »Bljeska« i »Oluje«.

Opširnije...

RAZOTKRIVANJE JAVNE TAJNE

Print Friendly, PDF & Email

Josip Jurčević, Bleiburg. Jugoslavenski poratni zločini nad Hrvatima, Dokumentacijsko informacijsko središte, Zagreb, 2005.

Trenutačno hrvatski narod ima priličan broj povjesničara, ali ih ima malo dobrih. Jugoslavenska, naime, misao poput magle još prebiva u nekim učenim glavama.

Josip Jurčević kao povjesničar krenuo je pravim stazama. Piše povijest na temelju dokumenata, a ne na temelju naredbi kako bi trebalo biti napisano. Knjigom o Bleiburgu dirnuo je u pravu temu. To mu priznaju i današnji »jugoslovenski mislioci« pa ga previše ne napadaju zbog nje. Boje se da ne bi na svjetlo dana iznio još više dokumenata nego što ih je iznio. Kao da narod sve to ne zna?! Previše je naših obitelji pogođeno Bleiburgom da bi to prošlo kao zla kob samo malog broja ljudi.

Opširnije...

Osobno