Print Friendly, PDF & Email

Sandra Cvikić i dr. (uredili), Domovinska (i europska) sigurnost, Ivo Pilar, Zagreb, 2017.

Prolazi vrijeme, ali bitka za Vukovar i dalje traje. Istinu o njemu, naime, nastoje ugušiti, preinačiti. Jedan od onih koji to ne da jest i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar. Uspješno to do sada čini iz godine u godinu.

Članci sabrani u ovom djelu govore o krizi sigurnosti i politikama manipuliranja suverenitetom, kako glasi i sam njegov podnaslov. Izabrani stručnjaci pokušavaju ući u srž problema i odgovoriti kako ga barem pokušati riješiti. A problemi nisu mali, dapače.

Najprije Sanja Špoljar-Vržina na engleskom jeziku govori o antropološkoj raščlambi Vukovara i Hrvatske, odnosno o njihovoj mimetičkoj »normalnosti«, kontinuitetu, diskontinuitetu i redukcionističkom aktivizmu. Nakon toga Bože Skoko obrađuje medijsku sliku Hrvatske 1991. u europskoj javnosti. Dobro zapaža, a to traje još i danas, da treba dobiti bitku za percepciju onoga što se u Vukovaru događalo a ne osloniti se samo na to da smo u pravu. Kao osobu koja je u to vrijeme ispravno shvatila što se zbiva navodi riječi Margaret Thatcher. Ona je izjavila da je u Hrvatskoj postojala znatna srpska manjina koju su Milošević i njegovi prijatelji odlučili ujediniti sa Srbijom. Beograd je stoga nahuškao i naoružao hrvatske Srbe da se pobune protiv Zagreba, a zatim poslao Jugoslavensku armiju da tobože ponovno uspostavi red – što je značilo pomaganje pobunjenicima te protjerivanje svog nesrpskog pučanstva s njihove zemlje. Ovo što je njoj bilo jasno, trebalo je objasniti i onima koji su zbog raznoraznih razloga to teže shvaćali. Zbog svega dogođenoga došlo je i do demografskih promjena u Vukovarsko-srijemskoj županiji o čemu pišu Dražen Živić, Ivo Turk i Nikola Šimunić. Ivo Džinić, pak, razmatra Vukovar u svjetlu političkih mitova. Josip Esterajher pokušava Vukovar sagledati u svjetlu Međunarodnog suda. Branimir Kurmaić i Domagoj Matić Vukovar vide kao simbol nacionalnog u kontekstu paneuropskih vrijednosti. O ratnom izvješćivanju Glasa Koncila o agresiji i okupaciji Vukovara govore Danijel Labaš i Mateja Večerić. Andrija Platužić i Josip Bošnjaković spominju izgubljenu pobjedu – Roj kod Ilače '91. A Gordan Črpić i Josip Bošnjaković sve završavaju govorom o razlozima i izazovima krize identiteta muškarca i očinstva u hrvatskom poratnom društvu.

Očito je ovo zanimljivo djelo. Treba mu samo pokloniti dovoljno pozornosti i priključiti se onima koji se bore za pravu, a ne za prividnu istinu.

Miljenko Stojić

Miljenko Stojić, Jasnoća pogledâ, Radiopostaja »Mir« Međugorje, Međugorje, 20. lipnja 2018.

Osobno