Print Friendly, PDF & Email

Iustitia et pax, Kompendij socijalnog nauka Crkve, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2005.

Crkva je neprestano iznosila svoja gledišta vezana uz pojedina društvena, gospodarska i politička pitanja. Naročito to čini posljednjih stotinu godina, kad su i inače spomenuta pitanja nazočnija u društvu. Papa Ivan Pavao II. naložio je Papinskom vijeću Iustitia et pax pripremiti kompendij u kojem bi se na sustavan način iznijela i razložila glavna uporišta tradicionalnog i suvremenog katoličkog socijalnog nauka.

Struktura kompendija je jednostavna. Prvi dio sastoji se od četiri poglavlja u kojima se govori o pretpostavkama, prirodi te o načelima socijalnog nauka Crkve. Drugi dio od sedam poglavlja obrađuje klasične teme socijalnog nauka Crkve, kao što su: obitelj, ljudski rad, gospodarski život, politička zajednica, međunarodna zajednica, očuvanje okoliša i promicanje mira. Treći dio sastoji se samo od jednog poglavlja i sadrži niz uputa za korištenje socijalnog nauka u dušobrižničkom životu Crkve i životu vjernika.

Ovaj dokument stavlja u središte crkvenog poslanja socijalni nauk i ocrtava jedno drukčije društvo. Ono se ne će temeljiti na gospodarskim uspjesima, već na uspjesima u pravednosti koja je jednaka za sve. Naglašava da ponovno treba govoriti o općem dobru, a ne samo o dobru pojedinca. Zakoni tržišta ne mogu biti svenazočni, jer ima mnogo onoga što nam je svima zajedničko. Bit globalizacije ne smije biti u tome da dovede do globalnog tržišta, nego do solidarnog i integriranog čovječanstva. Na taj način čovjek se oslobađa i ne mora se bojati institucionalne nepravde. Može se zaključiti da socijalni nauk Crkve poziva vjernike i sve ljude dobre volje širiti ljubav na svim razinama i na svim poljima, odnosno izgrađivati civilizaciju ljubavi.

Ovaj kompendij posebno je važan za današnje hrvatsko društvo. Pritisnuto je institucionalnom nepravdom koju provodi Haški sud, dijelovi međunarodne zajednice i njihovi pomagači u Hrvatskoj, dok je u isto vrijeme još nazočan mentalitet iz komunističkog vremena da je potrebno podvrći se jačem i moćnijem, umjesto da se bori za svoja prava. Stvara se nepravedan jaz između onih koji imaju i onih koji nemaju. Srednji sloj polako odlazi s pozornice. Ipak, sve to ne će biti tako crno ako se hrvatsko društvo prene i svoje vjerovanje pretoči u djelo po mudrim naputcima ovog kompendija.

Miljenko Stojić

Radiopostaja »Mir« Međugorje, Riječ po riječ, Međugorje, 18. rujna 2006., 21.00 – 21.45

Osobno