Print Friendly, PDF & Email

Ljubo Krmek – Stjepan Šešelj (uredili), I. međudržavni susret hrvatske književnosti, Južnohrvatski ogranak DHK, Ston, 2018.

Rekoše da trebamo živjeti europske vrijednosti. Što su one zapravo dalo bi se itekako razgovarati. No, svakako treba prijeći granice, što i te bajne europske vrijednosti kažu. Oni bi rekli: njegujmo prekograničnu suradnju.

A zacijelo je sve to puno lakše kada se ide svojima. Davno je nestalo Crvene Hrvatske i zajedničkog okvira. Sada su neki drugi okviri tu, ali je isti naš hrvatski narod u svima njima. I kako mu ne doći u posjet!?

Ove su misli vodile one, svakako na čelu sa Stjepanom Šešeljem, koji su utemeljivali Južnohrvatski ogranak DHK. Počeli smo se upoznavati, razmjenjivati misli. I bilo nam je pritom dobro. Dokazuju to skupljeni radovi u ovoj knjizi.

Od svih njih usuđujem se mrvicu izdvojiti samo dva, jer svi su dobri s određene točke gledišta. Prvi je onaj Antonia Sammartina iz Mundimitra u Molisama. Zvoni stara naša rič, kako on kaže, onaj govor koji su oni ponijeli s »one bane mora« i uspjeli ga sačuvati do današnjega dana. A drugi je onaj dr. Domagoja Vidovića koji razmatra što je to bila Crvena Hrvatska i što je bila Neretva u njoj. Kakva bogata povijest!

Ne ćemo zaboraviti, ovo su radovi s I. međudržavnog susreta hrvatske književnosti održanog 2017. u Stonu, Dubrovniku i Molisama. A područja odakle su književnici dolazili jesu sljedeća: Dubrovnik, Neretva, Hum, Hercegovina, Boka kotorska, Molise. Braća i sestre koji su se dugo tražili i konačno našli.

Pomalo suvišno izgleda napominjati da treba podržati ovakav pothvat. Čuju se govorkanja da će i drugi krenuti sličnim putevima. Ta ne završava se sve na državnim granicama današnje Hrvatske. Puno je to šire, povijest nam je bila takva i nemamo se čega stidjeti i bojati. Stoga učinimo sve da se konačno okupimo i počnemo zajednički graditi svoj dom, i u duhovnom i u tvarnom smislu!

Miljenko Stojić

Miljenko Stojić, Jasnoća pogledâ, Radiopostaja »Mir« Međugorje, Međugorje, 30. svibnja 2018.

Osobno