Print Friendly, PDF & Email

Joseph Ratzinger, Europa. Njezini sadašnji i budući temelji, Verbum, Split, 2005.

Trebamo ući u Europu! Tako nam neprestano ponavljaju naši vrli političari. Znači, trenutno nismo u Europi? A gdje smo ako nismo tamo?

Joseph Ratzinger, sadašnji papa Benedikt XVI., jasno razlaže, danas već pomodni, pojam Europa. Čitatelj vrlo lako uočava drukčiji naglasak tog govora od uobičajenog. Svjestan je, kao i drugi, da se nalazimo pred velikim odlukama. Od njih će ovisiti »kome zvono zvoni«, da parafraziramo poznati roman. Mnogo štošta je u pitanju. Jesu li Europljani spremni poći pravim putom? Kako sada stvari stoje nisu. Njima, dakle, zvono zvoni.

Knjiga pred nama nije stručni rad, ona je zbirka ogleda na slične teme. Polazeći sa stajališta da je Bog onaj tko vodi našu povijest, pa tako i europsku, Ratzinger najprije razlaže povijest namisli o ujedinjenoj Europi. Ne događa se, naime, to samo sada u ovo naše vrijeme. Bilo je pokušaja i ranije, samo su propadali jedan za drugim jer nisu bili postavljeni na prave temelje. Gazila se duhovnost, a to ne može proći bez posljedica. U tom kontekstu Ratzinger govori o islamu koji je trenutno moda na Zapadu. »Preporod islama nije samo povezan s novim materijalnim bogatstvom islamskih zemalja, već ga također pothranjuje svijest da je islam u stanju pružiti valjan duhovni temelj za život naroda, temelj koji čini se da je iskliznuo iz ruku stare Europe koja se na taj način, unatoč svojoj političkoj i ekonomskoj moći koju još uvijek posjeduje, sve više vidi osuđena na propadanje i sumrak.« (str. 21.) Progovorio je Ratzinger i o politici i političarima. Mišljenja je da ih treba voditi ćudoređe. Tek tada moguće je stvoriti pretpostavke za pravedan mir. Dokle god Europa bježi od svojih kršćanskih korijena, tapkat će u mraku. Zaključimo Ratzingerovim riječima: »Ako želi preživjeti, Europa treba iznova – dakako, kritički i ponizno – prihvatiti samu sebe. Multikulturalnost koju se trajno i strastveno potiče i otvoreno podupire pokatkad je iznad svega napuštanje i poricanje onoga što je vlastito, bijeg od vlastitih stvari.« (str. 32.)

Tko će čuti ovaj Ratzingerov govor? Kao i u svim teškim vremenima oni koji razmišljaju svojom glavom, a ne punim trbuhom. Trenutno je to Istok Europe, a puno manje Zapad. No, dok to ne budu učinili i jedni i drugi ujedinjena Europa ostat će samo sanak pusti, unatoč svim gala pokušajima.

Miljenko Stojić

Radiopostaja »Mir« Međugorje, Riječ po riječ, Međugorje, 18. lipnja 2007., 21.00 – 21.45

Osobno