Print Friendly, PDF & Email

Hans Urs von Balthasar, Teologija povijesti. Kerigma i sadašnjost, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2005.

Riječi avangarda, a posebno modernitet, neprestano nam odjekuju u ušima. No, znače li one to na što nas žele uputiti?

Hans Urs von Balthasar, veliki teolog i intelektualac, u ovoj svojoj knjizi pokazuje da nisu prošla vremena velikih sustava i načela, nego da su oni srž povijesti. Isus Krist, koji je u jednom povijesnom času došao na svijet, nije tek još jedan u povijesnom slijedu, već sami smisao povijesti, odnosno spasenja, kršćanski rečeno. Preispituje Hegelove postavke i njima nasuprot stavlja kršćansko poimanje svijeta i života. Ne čini to obranaški, on avangardu, modernitet i sve slično tomu promatra kroz kritički dijalog.

Razjasnivši svoj pristup zadanoj temi Hans Urs von Balthasar u četiri poglavlja izlaže svoj nauk. Najprije govori o Kristovu vremenu. Kristu vrijeme znači »imati vrijeme za Boga, a to je isto što i primiti vrijeme od Boga« (str. 35). Povijest se uključuje u Kristov život. »Sinov se život odnosi prema svekolikoj povijesti kao ideja svijeta koja daje smisao i normu.« (str. 53.) Kristova egzistencija, dakle, postaje norma povijesti. U tom činu sudjeluje Duh Sveti. »U istoj poniznosti, s kojom pojedinac mora dopustiti da ga mjeri crkvena služba, ona sama mora dopustiti da je mjeri Kristov Duh, koji svijetli u svetosti Crkve.« (str. 87.) A kako izgleda povijest pod Kristovom normom? Subjekt povijesti »je Krist i Crkva, a preko nje, u nju integrirana, i posvemašnja i epohalna svijest čovječanstva (s pozadinom kozmičkih „sila”) kao i osobna svijest pojedinca« (str. 117.).

Jasnim stilom ovaj nas teolog uvodi u smisao naše vjere i u odnos te vjere sa svijetom oko nas. Nismo obični promatrači, već apostoli koji u djelo provode Isusovu zapovijed da idu naviještati njegovo Kraljevstvo. A to sa sobom nosi ispravan odnos prema vremenu u kojem živimo.

Miljenko Stojić

Radiopostaja »Mir« Međugorje, Riječ po riječ, Međugorje, 16. srpnja 2007., 21.00 – 21.45

Osobno