Print Friendly, PDF & Email

Šimun Musa, Na Pegazu Brotnjom, DHK HB – Matica hrvatska, Mostar – Čitluk, 2017.

Brotnjo je kao ozemlje uvijek bilo puno životodajnih sokova. Iako nema mora, duboko je uronilo u sredozemno područje zahvaljujući rijeci Neretvi i toplini koja od mora struji njezinim vodotokom. Nije stoga čudno da su još Rimljani tu sadili masline, uzgajali lozu... Današnji broćanski žitelji razvijali su se kasnije u okrilju hrvatskog bosanskog kraljevstva njegujući ne samo gospodarstvo nego i kulturu. Ali tursko zaposjednuće donese crni mrak. Jedan njegov vid je nepismenost. Tek kada oslabiše turske sile, počeše se u Brotnju javljati i proplamsaji umjetničke književnosti, uz bok one već narodne.

Kao prvoga pjesnika u izboru pred nama Šimun Musa donosi Franu Milićevića. Bila je to osebujna ličnost. Sav se dao da njegov hrvatski narod i pismeno progleda pa je osim zauzetog pisanja utemeljio i tiskaru zbog koje iz franjevaca prelazi u svjetovne svećenike. Nakon njega slijedi Nikola Kordić, »najveći hrvatski seljački pjesnik«, kako je rečeno. Treći je fra Janko Bubalo, pjesnik potpuno umjetničke književnosti kakva se nalazi kod svih sljedećih pjesnika, sveukupno njih 30-ak.

Dok čovjek lista ovaj pregled broćanskog pjesništva, vrlo brzo primjećuje da su, osim prve dvojice, svi stasali nakon Drugoga svjetskoga rata. Bilo je to uskrsnuće zapretanog duha, unatoč hudom jugokomunističkom vremenu. Ljudi su se opismenili i više nije bilo moguće zaključati ih potpuno u mrak. Put su zacijelo pripravili hercegovački franjevci, posebno onom svojom glasovitom Franjevačkom klasičnom gimnazijom. Nju su čak pohađali i neki koji su kasnije napadali i razarali Široki Brijeg.

U ovom djelu ne treba tražiti vrjedonosnu ocjenu donesenih pjesnika. Željelo se samo ukazati na njihovo postojanje pa su zbog toga poredani vremenski. Začuđujuće je da ih ima toliko na ovako malom prostoru. Očito on blagonosno utječe na svoje žitelje. Hvala Šimunu Musi što je ukazao na to i pred nas iznio pjesnike koje se može, pa i treba, i dalje nastaviti iščitavati.

Miljenko Stojić

Miljenko Stojić, Jasnoća pogledâ, Radiopostaja »Mir« Međugorje, Međugorje, 22. svibnja 2019.

Osobno