S ONU STRANE GRANICE

Print Friendly, PDF & Email

Vesna Ivanović, Hrvati u bosanskohercegovačkom društvu. Ljudi, krajolici, vremena, Tipex, Zagreb, 2004.

Bosna i Hercegovina danas predstavlja ozemlje gdje se miješaju tri naroda, kulture i civilizacije. To miješanje snažno je započelo turskim osvajanjem u 15. st. i traje do danas. Svjesna je toga Vesna Ivanović dok piše ovu knjigu. Ipak, usredotočila se na razdoblje raspada Druge Jugoslavije 1989. – 1991. Donijela je niz podataka koji dobro oslikavaju u kakvom je položaju tada bio hrvatski narod.

Knjigu čini 7 poglavlja: Demografska dinamika hrvatskog naroda u BiH; Migracijska kretanja i Hrvati iz BiH; Stanovništvo BiH prema vjerskoj pripadnosti; Stanovništvo BiH prema nacionalnoj pripadnosti (1948. – 1991.); Obrazovne karakteristike Hrvata u BiH; Prostorni razmještaj hrvatskog naroda u BiH; Demografska putanja hrvatskog naroda u BiH u 20. st. (bez posljednjeg desetljeća). Donesen je i popis grafičkih prikaza. Sažetak čitave ove problematike nalazi se sažet u podnaslovu: »BiH najjače emigracijsko područje u Jugoslaviji – Hrvati u BiH najemigrantskiji narod«. (str. 38.)

Opširnije...

TRAGANJE ZA ISTINOM

Print Friendly, PDF & Email
Bruno Bušić, Jedino Hrvatska. Sabrana djela, Mostar – Zagreb, FRAM-ZIRAL, 2005.


Iako se pod pritiskom raznoraznih svjetskih moćnika trenutno u Hrvatskoj nastoji iz svijesti puka potisnuti njegove junake, to nije tako lako učiniti. Ova je knjiga još jedan dokaz tomu.

Bruno Bušić već je od svojih mladih dana tražio istinu u sebi i oko sebe. Zbog toga je morao doći u sukob sa svojom okolinom. Na djelu su bili okorjeli komunisti kojima ljudska prava nisu ama baš ništa značila. Zatvarali su ga, opominjali i na kraju ubili. Mislili su da su time uništili njegovu misao, ali ona se samo još jače razgorjela.

Opširnije...

ZLOČINAČKI POTHVAT

Print Friendly, PDF & Email

dr. John Coleman, Hijerarhija zavjerenika: Komitet 300, Detecta, Zagreb, 2004.

Ovu knjigu nije napisao Hrvat niti neki njegov veliki dokazani prijatelj, kako bi nam moglo pasti na pamet čitajući je. Provodili su, naime, i provode nad nama raznorazne pokuse tako da nam nije teško prihvatiti postojanje nečega sličnog onome u knjizi. Napisao ju je bivši američki obavještajni časnik koji je tijekom svoje službe dolazio u doticaj s mnogim tajnim dokumentima. Zaprepastio ga je njihov sadržaj i odlučio je svijetu otkriti istinu.

Opširnije...

SLAGANJE MOZAIKA

Print Friendly, PDF & Email

Ivan Čizmić – Marin Sopta – Vlado Šakić, Iseljena Hrvatska, Zagreb, Golden marketing-Tehnička knjiga, 2005.

Nakon gubitka državnosti hrvatski se narod zbog različitih razloga počeo iseljavati po tuđim krajevima. Turci su još pojačali taj val, a povijesne mijene zadnja dva stoljeća dovele ga do krajnosti. Računa se da danas iseljenih Hrvata ima više od 2,5 milijuna. Ova fotomonografija kuša u bitnim crtama složiti taj veliki mozaik i pripraviti temelje za još sveobuhvatnije i dublje istraživanje.

Opširnije...

Osobno