SLAGANJE MOZAIKA

Print Friendly, PDF & Email

Ivan Čizmić – Marin Sopta – Vlado Šakić, Iseljena Hrvatska, Zagreb, Golden marketing-Tehnička knjiga, 2005.

Nakon gubitka državnosti hrvatski se narod zbog različitih razloga počeo iseljavati po tuđim krajevima. Turci su još pojačali taj val, a povijesne mijene zadnja dva stoljeća dovele ga do krajnosti. Računa se da danas iseljenih Hrvata ima više od 2,5 milijuna. Ova fotomonografija kuša u bitnim crtama složiti taj veliki mozaik i pripraviti temelje za još sveobuhvatnije i dublje istraživanje.

Opširnije...

SAGA O IZDRŽLJIVOSTI

Print Friendly, PDF & Email

Dubravko Jelčić, 100 krvavih godina. XX. stoljeće u hrvatskoj povijesti, Naklada Pavičić, Zagreb, 2004.

Iako ova knjiga stilom pisanja nije čisto povijesno štivo, ona itekako puno znači za hrvatsku povijest. Njezin pisac usudio se skinuti tuđe, poglavito jugoslavenske, naočale koje su hrvatski povjesničari počesto rabili bilo silom bilo milom. Ishod je knjiga koju treba čitati i iščitavati barem dotle dok i sami ne skinemo sve nametnute naočale.

Opširnije...

SUSJEDU U GOSTIMA

Print Friendly, PDF & Email
Veseljko Koprivica, Operacija Dubrovnik – Sve je bilo meta, Zagreb, Kapitol, 2004.

Koprivica nije bio kao dobrovoljac i nije bio kao profesionalac na dubrovačkom ratištu. Bio je jedan iz pričuvnog sastava. Ratovao je 4 puna mjeseca i o tome vodio zabilješke koje je najprije objavio u crnogorskom časopisu Monitor, a onda u obliku knjige. Na taj način dobili smo iz prve ruke jedno od bitnih svjedočanstava što se zbivalo u to vrijeme. Nije, naime, Koprivica mogao vidjeti i znati sve. Koliko se zna, bilo je puno krvavije nego što on opisuje. Za sebe svjedoči da nije napravio nikakvo zlo. Međutim, spašava li ga to od krivnje koju je napravio svojim sudjelovanjem? Najprije malo zavirimo kako izgleda to njegovo svjedočenje.

Opširnije...

TEŠKI DANI U ZRCALU

Print Friendly, PDF & Email

Davor Marijan, Bitka za Vukovar, Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Zagreb – Slavonski Brod, 2004.

Bitke za Vukovar bile su teške. S jedne strane napada opremljena i desetljećima stvarana vojska, a s druge strane brani se skupina dobrovoljaca koja se tek pokušava ustrojiti u vojsku. Nešto bismo slično mogli primijeniti i na javna glasila glede ove knjige. O njoj su progovorili oni kojima se prigovara državotvornost, drugi su šutjeli da bi kada se govor stiša mogli nastaviti dalje sa svojom svjesno iskrivljenom slikom obrane Vukovara.

Opširnije...

Osobno